Lidé o své krevní skupině obvykle nepřemýšlí, dokud nechtějí darovat krev, nebo je nečeká operace. Tento údaj přitom neurčuje jen to, komu můžete zachránit život, ale ovlivňuje také vaše vlastní zdraví.

Věděli jste, že některé krevní skupiny jsou náchylnější k rozvinutí cukrovky, srdečního onemocnění, nebo dokonce rakoviny? Může to znít neuvěřitelně, studie to však potvrzují.


Mnoho lidí nezná svoji krevní skupinu, přitom je to údaj, který úzce souvisí s lidským zdravím. Díky znalosti své krevní skupiny se můžete dozvědět, jaká zdravotní rizika vám hrozí, ale také například zda nemáte zvýšenou pravděpodobnost vzniku rakoviny.

Krevní skupiny a jejich rozdělení

Krevní skupiny se standardně řadí do čtyř skupin. Nejznámějším a nejpoužívanějším systémem je ABO (H), který rozlišuje čtyři typy – A, B, AB a 0. Podsystémem řazení je známý Rh systém, jenž na základě přítomnosti a nepřítomnosti antigenu D na červených krvinkách rozděluje krevní skupiny na RhD pozitivní nebo RhD negativní.

Setkat se lze také s pojmy univerzální dárce a univerzální příjemce. Prvním z nich je člověk se skupinou 0-, jehož krev je vhodná pro všechny příjemce. Univerzálním příjemcem je pak osoba s krevní skupinou AB+. Ta může obdržet krev od libovolného dárce. (zdroj: MZČR)

Nejčastější krevní skupinou ve světě je skupina 0, v Česku ovšem převažuje skupina A. Nejméně krajanům pak v žilách koluje skupina AB. Osmdesát procent obyvatel má pozitivní Rh-faktor.

Svoji krevní skupinu nemůžete změnit. Můžete se ale pokusit porozumět tomu, jaká zdravotní rizika se s ní pojí.

Komu hrozí rakovina?

Skupiny, které jsou nejnáchylnější na vznik rakoviny, jsou A, B a AB. Ze studie z roku 2015 vyplývá, že tyto tři krevní skupiny mají nejvyšší riziko vzniku rakoviny žaludku. Nejpravděpodobnější je pak u osob s krevní skupinou A. Vědci se domnívají, že příčinou může být častější vznik infekce způsobené žaludečními bakteriemi, nebo rozvinutí žaludečních vředů.

Jiná studie zase zjistila zvýšenou pravděpodobnost vzniku rakoviny slinivky u skupin A, B a AB, přičemž ohroženější jsou osoby s krevními skupinami A a B. U nich byl totiž zaznamenán rapidnější růst bakterií H. pylori ve střevech. Tento faktor může podporovat bujení rakoviny. Osoby s krevní skupinou A, B nebo AB mají obecně vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění. Kromě jmenovaných typů sem spadá také rakovina plic, prsu nebo děložního čípku, uvedl pro Tufts Now hematolog a profesor lékařské fakulty Tuftsovy univerzity v Massachusetts Raymond Comenzo.

Ze všech bádání vyplývá, že lidé s krevní skupinou 0 mají nejnižší riziko vzniku různých druhů rakoviny, včetně žaludku, slinivky, konečníku i tlustého střeva. Mezi krevními skupinami a úmrtnostní zapříčiněnou touto nemocí nebyla zjištěna žádná souvislost. (zdroj: Hindustan Times)

Nejméně ohrožená je skupina 0

Podíváme-li se na další statistiky a výsledky studií, zjistíme, že skupina 0 disponuje nejméně zdravotními riziky. Zvýšené riziko onemocnění cév a výskyt krevních sraženin hrozí převážně skupinám A, B a AB. Stejně je tomu i u onemocnění srdce, včetně infarktu.

Harvardská studie z roku 2012 přišla se zjištěním, že nejohroženější jsou osoby s krevní skupinou AB, u níž existuje až o 23 % vyšší riziko než u skupiny 0. Výzkumy naznačují, že skupina 0 má nejnižší pravděpodobnost vzniku těchto zdravotních problémů. Proč tomu tak je, není úplně jasné.

Odborníci jsou toho názoru, že důvodem by mohla být vyšší tendence ostatních skupin ke „špatnému“ cholesterolu (zejména u skupiny A) a bílkovin, které mají vliv na srážlivost krve. Skupina AB je zase náchylnější ke vzniku zánětu, což může mít za následek rozvinutí srdečních onemocnění.

Krevní skupina 0 má oproti ostatním i další výhody. Existuje například nižší riziko přenosu malárie, a to kvůli tomu, že parazit, který tuto nemoc přenáší, hůře interaguje s krvinkami skupiny 0.

Neobvyklý pohled do historie transfuzní medicíny

Ivana Cimbůrková |7 minut čtení

Skupině A hrozí stres, AB má špatnou paměť

Po četném bádání vychází najevo, že krevní skupiny neurčují jen to, komu můžete darovat krev a od koho ji vy sami můžete přijmout. Znalost vlastní krevní skupiny se hodí i pro běžný život.

Jako matka v očekávání budete chtít vědět, zda se máte obávat obranné reakce těla na plod (pokud máte Rh-faktor mínus a otec dítěte plus), nebo zda máte očekávat problémy s pamětí. Těmi podle některých názorů nejvíce trpí skupina AB. Krevní skupina A je zase náchylnější k vyšší produkci kortizolu – hormonu stresu.

Kdo se dožívá nejvyššího věku?

Obecně se uvádí, že déle žijí ženy nežli muži. Podle statistik bývají ženy sice častěji nemocné, muži však mají více sklonů k riskování nebo holdování alkoholu. Délka jejich života tak obvykle nebývá determinována fyziologií, ale spíše sociálními vlivy.

Ženy během svého života zažívají větší smršť hormonálních změn, která může zhoršovat průběh některých onemocnění, celkově ale zdraví spíše přispívá. Muži jsou naopak náchylnější k zasažení volnými radikály.

Co se krevních skupin týče, dlouhověkostí se mohou pyšnit zejména osoby s krevní skupinou 0. Odborníci se domnívají, že jedním z důvodů může být snížené riziko kardiovaskulárních onemocnění této skupiny a obecně nižší pravděpodobnost zdravotních komplikací.

Znát svou krevní skupinu je rozhodně výhodné, nicméně zvýšená pravděpodobnost vzniku konkrétního onemocnění v závislosti na typu krve je mizivá. Aby bylo možné výsledky generalizovat, bylo by třeba provést mnohem více zkoumání.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
4
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací