47556107_s.jpg
i
Foto: 123RF

Žijeme ve světě, v němž je naprosto běžné, že se k sobě lidé chovají sobecky, bezcitně a násilnicky. Tento trend se navíc s každou další generací podstatně zhoršuje. A tak není ničím překvapivým, že se dnes i malé děti denně setkávají s šikanou.

Preventivních opatření a vypracovaných metodických postupů existuje celá řada. Jenže co dělat, když se tento problém dotkne přímo vašich dětí?


Pokud jste se už setkali s tím, že se vaše dítě stalo terčem posměšků od svého okolí, pravděpodobně vás to nenechalo chladnými. S projevy šikany či kyberšikany se dnes podle nejnovějších průzkumů během svého života přímo, či nepřímo setká téměř každé čtvrté dítě.

Je dobře, že odborná i neodborná veřejnost se tímto problémem do hloubky zabývá. Díky tomu existují mnohé publikace, které jsou plné informací, jak se má dítě v případě šikany zachovat. Horší už je to ale s konkrétními kroky, jak by v takovém případě měli postupovat rodiče. A tak rodičům často nezbývá než usilovně hledat správné řešení situace na vlastní pěst.

Když dítě o šikaně nemluví

Prvním problémem je obvykle už samotné odhalení šikany. Děti mohou mít strach z přímé konfrontace s útočníkem, ale i z reakce svých rodičů. Mohou se bát, že jim nikdo neuvěří. Útočník navíc může cíleně dítě ponižovat tak dlouho, až ho obere o veškeré jeho sebevědomí. Dítě tak může nabýt dojmu, že si za všechno může samo a pokud by se svěřilo rodičům, celá situace by se jen zhoršila.

Šikanu ale můžete u svého dítěte rozpoznat i přesto, že vám o ní neřekne. Jak? Sledujte jeho chování. Změnily se nějak jeho běžné projevy? Zamyslete se:

 • Zdá se vám, že dítě stojí mimo kolektiv?
 • Nemá žádného kamaráda?
 • Nechce ráno chodit samo do školy?
 • Přestalo ho bavit to, co ho dříve bavilo?
 • Ztrácí chuť k jídlu?
 • Bývá nečekaně agresivní?
 • Střídá trasy, kterými chodí do nebo ze školy?
 • Má neklidný spánek? Křičí ze spaní?
 • Bývá často apatické, smutné a náladové?
 • Ztrácí opakovaně své osobní věci?
 • Chodí domů hladové?
 • Stěžuje si na bolesti břicha nebo hlavy?
 • Snaží se opakovaně simulovat nevolnost, aby mohlo zůstat doma?

Pokud si na některé z uvedených otázek odpovíte kladně a zároveň se nejedná o běžný projev dítěte, pak je pravděpodobné, že má vaše dítě co do činění s šikanou.

Dilema, jak situaci řešit

Vaši dceru nebo syna začal ve škole někdo pronásledovat. Možná mu bere svačiny. Vysmívá se mu. Nebo už dokonce došlo i na drsný fyzický či slovní útok. Ať tak, či onak, pokud jste jako rodič šikanu v případě svého dítěte odhalili, pravděpodobně stojíte před rozhodnutím, jak se k celé situaci postavit.

Nejradši byste své dítě odvezli na úplně cizí místo a do školy už ho nikdy nepustili. Jenže to ve většině případů není reálné. Musíte se proto rozhodnout. Budete situaci řešit prostřednictvím vedení školy? Budete žádat pro toho, kdo vaše dítě šikanuje, náležitý trest? Nebo je právě teď načase přihlásit své dítě do kurzu sebeobrany či na nějaký bojový sport a naučit ho se bránit?

Je to šikana, nebo jen přecitlivělost?

Jedním z nejnáročnějších úkolů rodičů v otázce šikany je schopnost správně rozlišit, zda se ve vašem případě skutečně jedná o šikanu. Děti mají často sklon přehánět, vidět věci zaujatě a v neposlední řadě hraje v jejich vyprávění často svou roli také bujná fantazie. A tak může být někdy náročné rozlišit, zda se v případě vašeho dítěte jedná jen o košaté vyprávění historky, která se ho nijak citově nedotýká, nebo zda dítě skutečně tíží složitá situace související s drsnou šikanou.

Pokud budete jednat unáhleně, snadno by se mohlo stát, že budete zcela neopodstatněně řešit šikanu ve chvíli, kdy se vaše dítě pouze urazilo či mu někdo nevědomky ublížil neuváženými slovy či skutky. Tím, že se do takovéto situace rázně vložíte, ho nenaučíte řešit konfliktní situace. To bude mít zřejmě dopad na jeho další vývoj. Dítě si totiž zvykne, že každý problém za něj vyřeší maminka nebo tatínek. Na straně druhé ale stejně tak hrozí, že v rámci své velkorysosti snadno přehlédnete skutečně závažný problém a nepovšimnete si důležitých signálů, které vaše dítě v souvislosti s šikanou vysílá. Jak se tedy správně zachovat?

Nejednejte unáhleně

Pokud se vám dítě svěří s tím, že mu ve škole, ve školce, na hřišti či kdekoliv jinde někdo ubližoval, rozhodně situaci nepodceňujte. Věnujte sdělení náležitou pozornost. Vyhraďte si pro dítě dostatek času a o celé záležitosti si s ním v klidu popovídejte. Zároveň ale nedělejte unáhlené závěry. Snažte se situaci objektivně vyhodnotit a pokuste se pozorovat, co se v okolí vašeho dítěte děje. Až teprve poté se rozhodněte dělat další kroky.

Důvěra mezi vámi a dítětem hraje v období šikany klíčovou roli. Nezklamejte ji proto tím, že byste vyjádření dítěte zpochybňovali, nebo o důvěrných věcech vyprávěli každému na počkání.

Jak můžete dítěti pomoct

Jakmile ale zjistíte, že je dítě skutečně obětí šikany, se svými kroky rozhodně neotálejte! Nejprve se snažte dozvědět všechny podrobnosti. Přemýšlejte, proč se stalo obětí šikany zrovna vaše dítě. Zároveň se snažte si udržet nadhled. Přemýšlejte, zda dítě nemůže situaci vidět zkresleně.

Důvěra mezi vámi a dítětem je ale zároveň v tuto chvíli velmi důležitá. Nezklamejte ji proto tím, že byste jeho vyjádření zpochybňovali, nebo o něm vyprávěli každému na potkání. Vaše dítě potřebuje cítit, že se vám může svěřit, s problémem mu pomůžete a že vám může důvěřovat.

Co dělat, když se dítě stane obětí šikany

 • Jednejte neodkladně.
 • Dítě si vyslechněte. Pátrejte po detailech.
 • Věnujte mu co nejvíce času.
 • Ujistěte ho, že má vaši podporu a že mu pomůžete.
 • Pokud jste v důvěrném hovoru něco slíbili, dodržte to.
 • Dítě netrestejte. Raději ho pochvalte a povzbuďte ho laskavými slovy.

První krok k nápravě

Obětí šikany se obvykle stává někdo, kdo se nějakým způsobem odlišuje. Příčin přitom může být celá řada – neobvyklý vzhled, povaha, rasa, náboženství, či třeba jen chování.

Pokud chcete šikanu jednou provždy vyřešit, pomozte svému dítěti pochopit, že mnohé může na své situaci změnit svým postojem. Šikanu obvykle vyvolává konkrétní záležitost. Pokud se vaše dítě naučí mírně, ale pevně reagovat a dát najevo svůj jasný postoj, může se mu podařit šikanu zmírnit, či dokonce zastavit.

Jak naučit dítě odolávat manipulaci

Klára Kubáčková |4 minuty čtení

V žádném případě dítě neučte, že by mělo druhému jeho jednání oplácet. To by se mu totiž mohlo zle vymstít – ať už o to silnější odplatou útočníka, nebo nespravedlivým řešením situace ze strany dospělých, kteří se stanou svědky tohoto okamžiku.

Neoplácet není projevem slabosti, ale naopak projevem síly.

Jak předcházet útokům

K šikaně nejčastěji dochází ve stále stejně se opakujících situacích. Čelí vaše dítě šikaně při cestě do školy? Jděte s ním a pomozte mu se naučit, jak se této situaci vyhnout.

Spouští se útočníkovo napadání nějakým vnějším podnětem? Naučte své dítě, jak zbytečně svého pronásledovatele neprovokovat.

Je možné, aby se vaše dítě vyhnulo místu či situaci, která k šikaně vede? Pak bude nejspíš nejlepší se podle toho zařídit.

A v neposlední řadě, smějí se druzí vašemu dítěti za něco, co dokážete jednoduše změnit? Pak se zamyslete nad tím, zda by nebylo nejjednodušší nevystavovat dítě nepříjemné konfrontaci s názory ostatních a danou věc zkrátka začít dělat jinak.

Pomozte dítěti, aby se zamyslelo:

 • Opravdu to se mnou útočník myslí zle?
 • Pomohlo by, kdybych vzal situaci s humorem a dokázal se zasmát sám sobě?
 • Mohu se vyhnout situacím nebo místům, kde k šikaně nejčastěji dochází?
 • Jak by útočník reagoval, kdybych mu neodpověděl?
 • Bude lepší provokovat útočníka ostrou reakcí, nebo mám raději zachovat klid?

Naučte dítě správně reagovat

Pokud se chce dítě šikaně účinně bránit, naučte ho stát si pevně za svým. Dítě musí pochopit, že mu druzí nemají právo diktovat, jak se má chovat nebo co by měl, či neměl dělat. Někdy může být nejlepší reakcí ticho. I žádná odpověď je odpověď. A vyvede-li dítě svého protivníka z míry tím, že se ho jeho útoky zdánlivě nedotknou, může se stát, že ho šikana přestane bavit a stáhne se.

Věnujte svému dítěti čas a zkuste spolu promyslet trefné odpovědi, které útočníka odzbrojí, aniž by ho vyprovokovaly k dalšímu útoku. Spíše než fyzickou sílu k sebeobraně učte své děti, jak druhého chytře přelstít bez boje.

Obětí dlouhodobé šikany se nejčastěji stávají děti, které nedokážou sebevědomě reagovat. Pomozte proto svému dítěti získat zdravou míru sebevědomí a učte ho, jak odmítnout něčí nátlak. To se mu totiž bude hodit nejen při útocích ze strany spolužáků, ale také v celém jeho životě. Univerzální způsob, jak se vyhnout šikaně, neexistuje. Jisté však je, že vaše dítě bude v tomto náročném období potřebovat vaši maximální podporu.

Pokud se vaše dítě naučí dát pevně najevo svůj postoj, může se mu podařit šikanu zmírnit, či dokonce zastavit.

Když běžné rady selhávají

Jenže co když jste už zkusili uplatnit všechno, co jsme v tomto článku uvedli, a šikana stále pokračuje, či snad dokonce sílí? Pak se neváhejte obrátit na odbornou pomoc. Šikanu v žádném případě nepodceňujte. Vaše dítě jí rozhodně nevydrží čelit dlouhodobě bez vážných následků. Začněte situaci řešit s třídním učitelem a vedením školy. Pedagogičtí pracovníci jsou na podobné situace proškoleni a postupují podle odborných doporučení. Pokud to bude nutné, přijme škola určitá opatření, která by měla šikaně zabránit.

V takové chvíli se dítě musí vypořádávat nejen s šikanou, ale také s tím, že o jeho problému ví najednou mnohem více lidí, z nichž ne všichni mohou mít pro danou situaci pochopení. Z vaší strany proto bude potřebovat maximální oporu. Zvažte také, zda nevyhledat odbornou psychologickou nebo psychoterapeutickou pomoc. Se vzniklou situací se pak dokáže mnohem rychleji a snáz vypořádat a naučí se na danou situaci reagovat i v budoucnu.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
10
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací