Sebevědomí hraje významnou roli v pracovních a partnerských vztazích. Ve velkém míře určuje to, kým jsme, jak se cítíme i jak se navenek prezentujeme. Problém nastává, pokud je sebevědomí příliš nízké, nebo naopak přehnaně vysoké. Žádný extrém totiž není dobrý. I zde tedy platí pravidlo zlaté střední cesty. Jenže jak se s nízkým sebevědomím vypořádat a jak nesklouznout k přehnané sebejistotě?


Rodiče svým dětem často říkají: „Nesahej na to, akorát to zničíš!“ nebo „Raději se do toho nepouštěj, vždyť víš, jaké jsi nemehlo.“ Na dětských hřištích je možné dokonce zaslechnout věty typu: „Podívej se na Honzíka, jak ten je šikovnej. Proč nejsi jako on?“ nebo „Všichni okolo mají normální děti, jen já musím mít dítě jako jsi ty!“ Podobné a někdy dokonce mnohem horší výroky v dětství zaslechl snad každý z nás. Někdo častěji, někdo výjimečně.

Vybavují se vám v mysli podobné věty od svých rodičů, učitelů nebo příbuzných? Možná nebudete muset v paměti pátrat tak hluboko. Právě všechny tyto uštěpačné větičky, které mohou být zpočátku myšleny pouze jako pokárání, si pohrávají se sebevědomím a mohou vyvolat pocity méněcennosti, které se přenáší až do dospělosti. Vyplout na povrch pak mohou při důležitých životních rozhodnutích nebo ve chvílích nezdaru.

Boj s vlastními pocity méněcennosti můžete vyhrát

Klára Kubáčková |7 minut čtení

Kdo za to může…

Odpověď na to, kdo může za vznik nízkého sebevědomí, není tak jednoduchá, jak by se mohlo po předchozím odstavci zdát. Ne vždy za něj totiž mohou rodiče, ačkoliv pro harmonický vnitřní růst a sebedůvěru je vřelé rodinné zázemí tím hlavním. Kromě styku s rodiči, sourozenci, vrstevníky, učiteli a autoritami se sebevědomí vyvíjí při dosažení stanovených cílů nebo při přijetí a ocenění ostatními lidmi. Dále se utváří na základě osobnostních vlastností a temperamentu, který je vrozený.

Směs všech těchto faktorů se podílí na sociálním vzorci chování jedince. A právě proto nelze jednoznačně určit původce. Samozřejmě ale někdy může v životě nastat zlom, který způsobí náhlou ztrátu sebevědomí. I zde je ale třeba zapátrat mnohem hlouběji, protože jedinec se zdravým sebevědomím se dovede s neúspěchem nebo jiným zlomem vyrovnat.

Jak předejít nízkému sebevědomí u svých dětí

Osobnostní rysy svého dítěte jen těžko ovlivníte. To, co ale můžete změnit, je své chování k nim. Nemusíte jim předávat svoji zkušenost získanou z chování svých rodičů, od kterých jste slýchaly ony nepříjemné poznámky. Můžete se jim vyvarovat a zkrátka je neříkat.

Nesrovnávejte své děti s jinými, nepodceňujte je a nedělejte předem ukvapené závěry.

Důležité je dítěti připravit bezpečné a podporující rodinné prostředí a vyjadřovat se vůči němu kladně. Pokud jsou tyto základní podmínky splněny, vzniká vhodné podhoubí pro zdravý růst sebevědomí dětí.

Jak sebevědomí ovlivňuje náš život

Sebevědomí má přímý vliv na celou řadu aspektů lidského života. Velkou měrou ovlivňuje to, jak jsme úspěšní v navazování vztahů, jak si vedeme v práci nebo ve škole, a hlavně jak si sami sebe vážíme a pohlížíme na svět. V neposlední řadě úroveň sebevědomí hraje významnou roli v oblasti duševního zdraví, neboť nízká sebedůvěra může vést k úzkosti, beznaději, depresím a sebenenávisti.

Ne nadarmo se říká: „Jak se chováme sami k sobě, tak se k nám chovají ostatní.“

Projevy nízkého sebevědomí

Nízké sebevědomí se může projevovat různými způsoby. Někdy jsou více patrné, jindy je rozpoznat není zas jednoduché. Někteří lidé totiž dovedou pochybnosti o sebe samých dobře maskovat a na okolí působit suverénně. Na základě toho můžeme rozlišovat dva typy lidí s nízkým sebevědomím:

  1. Silák – tento typ působí velice sebevědomě až arogantně. Za maskou siláka se však ukrývá citlivá bytost, které se dotkne každá kritika či ironie. Na druhou stranu se před druhými nebojí projevovat svůj názor, vyzdvihovat své kvality a mluvit o svých dosažených úspěších, přičemž od ostatních vyžaduje projevy uznání. Do této skupiny patří také lidé, kteří se kvůli zvýšení svého sebevědomí neostýchají druhé shazovat, nebo se dokonce projevovat agresivně.
  2. Citlivka – tito lidé se neustále srovnávají s druhými a mají pocit, že se nikdy nemohou ostatním rovnat. Nevidí na sobě žádné klady a když se jim něco podaří, svádí to na shodu náhod nebo štěstí. Zároveň se bojí překonávat své strachy a raději se spokojí s tím, co mají, než aby vystoupili z davu. Někdy se dokonce vžívají do role oběti, které se nic nedaří. Okolo sebe vidí jen štěstí, které si podle sebe nezaslouží. Problém mohou mít také s říkáním slova „Ne“, neboť odmítnout a nevyhovět ostatním, by mohlo způsobit, že už je příště nikdo nebude potřebovat.

To, co ale mají oba typy společné, je nevíra v sebe samé a ve své skutečné schopnosti. V zásadě se jedná o citlivé osoby, které si výtky ostatních berou až příliš k srdci a nechávají se jimi pohltit. Vnitřně sami sebe kritizují, zpochybňují své kvality a nedovedou si připustit, že by mohli být v něčem dobří. Silák se o to samozřejmě snaží a všechny okolo sebe přesvědčuje o tom, jak je skvělý. Ve skutečnosti si to ale nemyslí a necítí se spokojen sám se sebou.

Definice sebevědomí

Typičtí lidé s nízkým sebevědomím zkrátka činí vše, co je v rozporu s definicí zdravého sebevědomí. A jak tato definice zní? Zdravé sebevědomí vzniká v sociálně zralé osobnosti, která je přiměřeně kritická, je si vědoma vlastní hodnoty a není přehnaně závislá na uznání druhými lidmi. Vytyčuje si dosažitelné cíle a nečeká se strachem, až jej ostatní přistihnou při chybě. Počíná si totiž tak, jak se svými schopnostmi nejlépe dovede.

Zdravé sebevědomí je založeno na sebedůvěře. Díky tomu si zdravě sebevědomý člověk dovede uvědomit svou cenu. Problém pro něj není chybovat a ze svých chyb se poučit.

V praxi to pak vypadá tak, že se zdravě sebevědomý člověk nad svými nezdary dlouho nerozčiluje a neobviňuje druhé. Pečlivě přemýšlí o tom, co učinil a jak se z toho poučit pro příště. Touha po svém blahu a blahu druhých je pro něj přednější než hledání viníků. Jednoduše lze říct, že zdravé sebevědomí je stav mysli. Pramení totiž z hluboko ukrytého vnitřního světa člověka a nelze si ho ničím koupit.

Při budování sebevědomí si dejte pozor na své ego

Bohužel dnešní doba plná sociálních sítí a vyretušovaných fotek budování zdravého sebevědomí příliš nenahrává. Velice snadno se tak může stát, že při získávání sebevědomí sklouznete k povrchním tužbám, které se na první pohled mohou zdát, že vás dělají šťastnějšími a sebevědomějšími. Ano, může to tak být. Ovšem ne na dlouho. Sebevědomí založené na egu a na tom, abychom se zalíbili ostatním, nikdy dlouho nevydrží. Stejně tak není trvalé ani sebevědomí získané z nakoupení nejnovějších hadříků, doplňků nebo elektroniky. Mějte se proto před tím na pozoru. Protože jak již bylo řečeno, sebevědomí nelze založit na ničem z vnějšího světa, ale jen na nastavení své mysli.

Techniky, které pomáhají vybudovat sebevědomí

Zajímá vás, jak získat sebevědomí? Nejprve byste měli vědět, že se nestanete sebevědomými přes noc, ale že to chvíli potrvá. Přece jen na sobě musíte začít pracovat a najít způsoby, které budou právě vám fungovat. Hlavní je poznat sám sebe, zbavit se pochybností a uvědomit si, že na světě není nic, co by vás mohlo na cestě osobního růstu brzdit.

Na nízké sebevědomí neexistuje univerzální lék. Na každého funguje něco jiného. Je potřeba vyzkoušet více technik a vytrvat.

  • Každý večer se pochvalte. Vždyť i ten sebemenší úspěch se počítá. Tak k sobě nebuďte příliš kritičtí a večer před usnutím se za něco pochvalte. Může to být i úplná maličkost. Jen z toho musíte mít opravdu radost, abyste si vážili své vlastní pochvaly.
  • Vyhledávejte překážky. Nebojte se pustit do úkolů, které jste již delší dobu odkládali a do kterých se vám příliš nechce. Jejich splněním posílíte své sebevědomí a získáte další důvod se pochválit. Nezapomeňte si ale dávat vždy takové výzvy, které jsou dosažitelné a reálné. Opět se může jednat o maličkosti, například o úklid, opravení něčeho v domácnosti nebo o vyzkoušení nového, ne tak úplně jednoduchého receptu.
  • Sepište si na papír vše, čeho si na sobě vážíte. Velice dobrou pomůckou, která vám pomůže zvýšit si sebevědomí i ve chvílích nezdaru, je seznam kladných vlastností, úspěchů a předností. Vše si pečlivě poznamenejte v bodech na papír a každé ráno si seznam s potěšením přečtěte. Zeptat se také můžete svých kamarádů, kolegů nebo členů rodiny, čeho si oni na vás cení. Díky tomu získáte o svých přednostech lepší přehled a začnete si je více uvědomovat.
  • Usmívejte se na svět a myslete pozitivně. Soustřeďte se jen na to dobré ve svém životě a zapomeňte na negativa. Když budete věřit v sebe a ve své schopnosti, vyšlete do vesmíru pozitivní vibraci, která se na zem vrátí v podobě vhodné příležitosti nebo hojnosti.
  • Naučte se říkat „Ne“. Říkat „Ne“ neznamená odmítat všechno a vždy. Znamená to nenechat se tlačit od druhých do něčeho, co nechcete. Používáním slova „Ne“ navíc získáte respekt a budete se cítit svobodněji.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
11
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací