Internet otevírá dveře nejrůznějším způsobům komunikace. Zároveň s jejich výhodami ale přináší také nová nebezpečí, o kterých dříve nikdo z nás nemusel přemýšlet. Je pro vás on-line prostředí stále tak trochu španělskou vesnicí? Nebo prostřednictvím internetu komunikují s druhými vaše děti? Pak byste měli věnovat pozornost tomu, na co si dát v on-linu pozor a jak využívat internet bezpečně.


Usnadňuje komunikaci. Pomáhá nám být v okamžiku ve spojení s lidmi, kteří jsou třeba na druhé straně světa. Přináší čerstvé zprávy během krátké chvíle a umožňuje nám sledovat, co se aktuálně děje kolem nás i na druhé straně zeměkoule. Řeč je o internetu. Jen stěží lze dnes najít někoho, koho se on-line komunikace alespoň okrajově nikdy nedotkla. Přesto jsou s ní spojena mnohá úskalí, o kterých se příliš často nemluví.

E-mail, chat, sociální sítě

Zatímco předchozí generace znaly počítač jen z vyprávění a pojem internet či mobilní telefon vstoupil do našich životů o dalších několik desítek let později, o sociálních sítích ani nemluvě, životy mladých lidí jsou dnes s technickými vymoženostmi nerozlučně spjaty. Jen málokdo z nich si už dovede představit život bez on-linu. A ať chceme, nebo ne, technologické novinky ovlivňují v mnoha směrech životy nás všech.

A tak zatímco dříve byla komunikace omezena jen na osobní kontakt či telegramy, dopisy a později telefonická spojení, dnes ji v mnoha situacích nahradily elektronické zprávy a příspěvky na webových stránkách nebo sociálních sítích. To může být v mnoha ohledech skvělou pomocí, zvláště v době, kdy svět sužuje pandemie či jiná omezení. Jenže s nárůstem moderních technologií rostou i rizika.

Informace soukromá versus veřejná

Když jediným způsobem komunikace v minulosti byl osobní kontakt, lidé se tak vyhnuli mnoha úskalím. Jen stěží se jim například mohlo stát, že předávanou informaci druhý člověk špatně pochopil. Mohl totiž vyhodnocovat tón hlasu i citové zabarvení, které člověk při komunikaci použil. O to méně představitelná je pak pro nás situace, kdy by dotyčný danou informaci omylem řekl jinému člověku, než zamýšlel, nebo že by ji dokonce sdělil celé vesnici či celému regionu, aniž by si to jasně uvědomoval.

Ano. Jedním z největších problémů komunikačních kanálů moderní doby je anonymita a zároveň digitální stopa, kterou za sebou často nevědomky zanecháváme.

V minulosti se jen stěží mohlo stát, že by předávanou zprávu druhý člověk špatně pochopil.

Dobrý sluha, zlý pán

A tak přestože jsme si nejspíš všichni dobře vědomi toho, že pokrok je žádoucí a on-line komunikace hraje v našich životech v mnohém pozitivní roli, neopatrnost při jejím využívání se nám může snadno vymstít. Právě anonymity osob pohybujících se na síti totiž využívají nejrůznější podvodníci a predátoři, kteří chtějí využít nepozornost kohokoliv ve svůj prospěch.

Kromě toho za sebou v průběhu let všichni zanecháváme digitální stopu. Každá informace, kterou veřejně umístíte na webové stránky, každá zpráva na Facebooku, každá fotografie na Instagramu, každý komentář u produktu, který jste zakoupili – to vše jsou informace, které zůstanou do on-line prostoru nesmazatelně vryty – podobně, jako když někdo vyryje vaše jméno do kůry stromu.

Pokud jsou takové informace nicneříkající, riziko, které představují, je poměrně malé. Ve chvíli, kdy však zveřejníte citlivé nebo kompromitující údaje, může to do značné míry ovlivnit to, jak se na vás bude dívat vaše okolí. Dnes i v budoucnu. O informacích, které o vás může zveřejnit kdokoliv jiný, ani nemluvě.

A tak se může snadno stát, že vás při seriózním pohovoru na důležité pracovní místo ve třiceti letech překvapí, že o vás váš budoucí zaměstnavatel vygooglil něco, co jste provedli v době, kdy s vámi naplno cloumala puberta. A v takových chvílích už se z toho jen stěží vykroutíte.

Komunikace přes internet a děti

On-line komunikace má však ještě jednu stinnou stránku. Pokud se na internetu pohybují dospělí lidé, jejichž hodnoty a životní priority už jsou hotové, ve většině případů si takový člověk dokáže informace snadno přebrat a ve své hlavě roztřídit na pravdivé a lživé, ale také na nezávadné a škodlivé.

Jinak je tomu ale v případě dětí. Jejich hodnoty se teprve utváří. Mnohdy nedokážou snadno rozlišit mezi správným a špatným. A pokud vytváření jejich hodnot navíc ovlivní někdo zkažený nebo něco nevhodného, na co omylem narazily na internetu, na jejich vnímání to může mít dokonce celoživotní dopad. V případě dětí je proto důležité věnovat on-line komunikaci ještě větší pozornost než v případě dospělých. Více o tomto tématu jsme psali v článku:

Jak učit děti opatrnosti při používání sociálních sítí

Klára Kubáčková |7 minut čtení

Podvodníci a predátoři využívají anonymity, kterou jim internet poskytuje.

On-line prostor utváří naše myšlení

Jenže on-line prostředí formuje nás všechny. A o to zrádnější tento fakt může být, že si to mnozí z nás po většinu času nepřipouští a neuvědomují. Sociální sítě formují náš pohled na lidi z blízkého okolí. Snadno tak můžete získat dojem, že ostatní žijí životy, které byste jim měli závidět. Než se nadějete, svírají vás pocity méněcennosti či dokonce deprese.

Kromě toho se vaše životy mohou postupně začít odehrávat jen on-line. Začnete opomíjet lidi, které máte fyzicky vedle sebe a kteří by pro vás měli být těmi nejdůležitějšími. Vaše prožívání se může smrsknout jen do emocí, které lze vyjádřit pomocí emotikonů. A jednoho dne možná zjistíte, že přestože internetových přátel máte desítky, stovky, či možná dokonce tisíce, ve skutečnosti si připadáte naprosto osamělí.

Než se pustíte do on-line komunikace

Jak takovému zklamání předejít? Především tím, že o svém jednání budete přemýšlet ještě předtím, než se na cestu komunikace na dálku vůbec vydáte. Stanovte si určitá pravidla, která se rozhodnete nepřekračovat. Zamyslete se, zda vám nebude v životě lépe, když některé on-line aktivity omezíte. Takové rozhodnutí vám může pomoci přijít na to, kdo skutečně patří k vašim přátelům. A navíc se tak elegantně vyhnete určitým rizikům spojeným se zákeřným jednáním cizích lidí.

Přemýšlejte, s kým si píšete

Ať už se ale rozhodnete své aktivity na internetu omezit na minimum, nebo naopak využít všech možností, které vám on-line komunikace nabízí, existují určité zásady, kterými byste se měli řídit za všech okolností. K nim patří například to, že byste měli vždy jasně vědět, s kým si píšete:

 • Znáte osobně toho, s kým komunikujete?
 • Jste si jistí, že na druhé straně nesedí člověk, který se vydává za někoho jiného?
 • Můžete si být jistí, že se z vás osoba, které píšete, nesnaží vylákat nějaké citlivé informace?
 • A pokud člověka, se kterým komunikujete, znáte, jste si jistí, že byste s ním stejně otevřeně komunikovali i tváří v tvář?

Dvakrát měř a jednou řež

Další zásadou, která vám pomůže odhalit, zda jednáte v on-line komunikaci bezpečně, je: Přemýšlejte, o tom, co a jak píšete. Nezapomeňte, že napsaná informace je jedna věc, ale slova, která jsou vepsaná mezi řádky, jsou věcí druhou. Možná něco myslíte zcela nezištně a bez hlubšího podtextu. Osoba, která si váš text přečte, ale může dojít k závěru, že se zlobíte, flirtujete nebo se dokonce něčemu vysmíváte. Vždy proto buďte opatrní v tom, jak svá slova formulujete. Jen málokde tak moc platí úsloví dvakrát měř a jednou řež jako právě v on-line komunikaci. Než tedy svou zprávu nebo příspěvek odešlete, několikrát si ho přečtěte a přemýšlejte nad tím, jak bude na druhé pravděpodobně působit.

Stanovte si pravidla

Kromě toho, že budete opatrní v tom, s kým a jak si píšete, si můžete stanovit i další pravidla, díky kterým si budete za všech okolností jistí, že nedojde k omylu, zneužití či špatnému pochopení slov protistranou. Určete si například, kdy budete někomu psát. A stejně jako se přirozeně vyhýbáte psaní zpráv za volantem, abyste se nevybourali, pokud budete dodržovat například pravidlo, že si s nikým nebudete psát pozdě večer nebo v době, kdy jste unavení, předejdete problémům, které by jinak mohly snadno nastat.

On-line komunikace ale přináší i další úskalí – totiž že ovlivňuje nejen vaši pověst na síti, ale také váš off-line život. Pokud tedy trávíte čas s někým z rodiny nebo ze svých přátel, pokud to není nezbytně nutné, vyhněte se tomu, že byste si v tu dobu psali s někým jiným. Raději se zaměřte na kvalitní komunikaci s tím, s kým právě jste. Nejspíš tak získáte kvalitní přátele, kteří se za vás v budoucnu budou umět postavit nejen naoko, ale i ve skutečném off-line světě.

Zásady pro bezpečnou on-line komunikaci

 • Nikdy nikomu nesdělujte ani neposílejte svá osobní hesla.
 • Dobře zvažte, zda zveřejnit, nebo někomu poslat svou adresu či telefonní číslo.
 • Nezveřejňujte informace o tom, že odjíždíte na dovolenou, ani o tom, kde se aktuálně pohybujete.
 • V žádném případě neposílejte nikomu své intimní fotografie.
 • Nenechejte se ovlivnit snahami někoho cizího vás o něčem přesvědčit. Pokud nechcete s někým komunikovat, tak s ním zkrátka nekomunikujte.
 • Buďte za všech okolností obezřetní a vždy počítejte s tím, že osoba na druhé straně může vaše informace zneužít, zprávu zveřejnit nebo hovor nahrávat.
 • Nedůvěřujte všem informacím, které získáte prostřednictvím internetu či on-line komunikace.
 • Nenechte se vyprovokovat a na vulgární, hrubé či neslušné zprávy v žádném případě nereagujte.
 • Pokud si s někým přes internet domlouváte osobní schůzku, vždy o tom řekněte někomu dalšímu.

Co dělat, když se dostanete do problémů

V případě, že se setkáte prostřednictvím internetu s výhružkami či nadávkami, pravděpodobně jste se stali obětí kyberšikany. Takovou situaci za žádných okolností nepodceňujte. Její důsledky totiž na vás mohou mít zdrcující dopad. Více o tomto tématu jsme psali v článku:

Kyberšikana – jak proti ní bojovat?

Klára Kubáčková |8 minut čtení

Stejně tak ale mohou na internet uniknout určité osobní údaje či jiná citlivá data o vaší osobě. O těchto věcech byste měli vždy pečlivě přemýšlet předem. Vždy je lepší být přehnaně ostražitý a nedůvěřivý než podlehnout opačnému trendu. Pokud už se vám něco takového přece jen stalo, nepropadejte panice. Vždy existují způsoby, jak předejít dalším škodám. Kontaktujte technickou podporu konkrétní služby a požádejte ji, aby uniklá data smazala. V případě, že jde o pochybení závažného charakteru, neváhejte kontaktovat policii.

Skvělý nástroj pro budování vztahů

Sečteno, podtrženo, on-line komunikace může být perfektním doplňkem pro budování off-line vztahů. Také v době, kdy naše životy omezuje pandemie koronaviru či jiná zdravotní či osobní omezení, může být komunikace prostřednictvím internetu dobrým způsobem, jak neztratit kontakt s okolním světem. Nikdy ale nedopusťte, aby zcela nahradila vaše skutečné vztahy – vztahy s rodinou, přáteli a dalšími blízkými ve vašem okolí.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
6
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací