115394544_s.jpg
i
Foto: 123RF

Udělat ve svém životě velkou pozitivní změnu – to zní vždy lákavě. Jenže ne vždy je to tak snadné, jak si zprvu představujeme. Vytvořit si nový, lepší návyk a udržet si ho po zbytek života je náročnější, než se zdá. Co můžete udělat pro to, abyste svůj život změnili k lepšímu? A které metody se osvědčily ostatním?


Stoupnete si na váhu. Už zase je tam vyšší číslo. Máte toho dost. Všechno to ve vás vře. Rozhodnete se, že tentokrát už to tak nenecháte. Od zítřka začnete pravidelně cvičit a méně jíst. Jenže ve skutečnosti už teď v koutku duše, tam někde hluboko uvnitř, tušíte, že vám to odhodlání moc dlouho nevydrží…

Nebo jiná situace: Všichni okolo vědí, že máte sklony k tomu být agresivní. Jste si toho vědomi i vy sami. Už tolikrát jste přemýšleli nad tím, co vaše ohavné chování spouští. Jenže ať se snažíte sebevíc, vždy sklouznete ke stejnému vzorci chování. Někdo vás vyprovokuje a už to jede. Jste zoufalí sami ze sebe. Dokážete vůbec někdy vědomě zastavit zlost, která vás v tu chvíli zcela ovládne?

Chovat se vždy podle toho, jak si přejeme, není jednoduché. Každý z nás si ve svém životě dal desítky, stovky, možná i tisíce předsevzetí. Ale ruku na srdce – kolik z nich získalo své pevné místo ve vašem životě? Pravděpodobně jen málokterá z nich. Abyste dokázali udělat skutečnou a trvalou změnu, čeká vás změna návyků. Jenže to se snáz řekne, než udělá. Co vám v tom může pomoci?

Co jsou to návyky

Začneme tím, co to vlastně návyky jsou. Jde o pravidelné rutinní činnosti, které všichni z nás opakovaně děláme. Obvykle nad nimi nepřemýšlíme a rozhodujeme o nich podvědomě. Každý takový návyk je jakousi pomyslnou kapkou. Sám o sobě může být bezvýznamný. Jakmile se ale z kapek stane řeka a později moře, každý z těchto návyků rozhoduje o tom, jaký život budete žít.

Co vám změna návyků přinese

Udělat ve svých návycích změnu je obtížné. A čím jsme starší, tím je to obtížnější. To ale neznamená, že to nejde. Pokud se vám podaří vykořenit ze svého života zvyklosti, které ho negativně ovlivňují, a nahradit je pozitivními návyky, váš život to rychle změní k lepšímu. Brzy zjistíte, že žijete spokojenější život, jste šťastnější, máte lepší vztahy a podstatně lépe se cítíte. Život vám zkrátka začne dávat smysl, o kterém jste doposud nejspíš ani netušili, že vám chybí.

Zjistěte, jaké návyky máte

Návyk je něco, o čem obvykle nikdo z nás nepřemýšlí. Pokud ale chcete zásadně změnit svůj životní styl nebo dosáhnout jakéhokoliv nového cíle, budete muset změnit právě své návyky. A to se neobejde bez toho, aniž byste věděli, jaké návyky váš život ovlivňují.

Návyky jsou silně spojené s podvědomím. Díky němu jednáme podle určitých vzorců chování, přemýšlíme určitým způsobem a reagujeme konkrétními emocemi. Vaše podvědomí je tím, co určuje, zda bude vaše mysl pozitivní, nebo negativní. Utvářelo se v raném dětství a bylo ovlivňováno výchovou, kterou vám dali vaši rodiče. Na váš dnešní každodenní život má vliv to, co se do vašeho podvědomí uložilo právě v tomto období.

Přeprogramujte svou mysl

Chcete-li své návyky změnit, čeká vás přeprogramování podvědomí. To potom mění vaše myšlení, chování, postoje, emoce i konkrétní návyky. Tento proces není snadný. Znamená pravidelně systematicky měnit zaběhnuté procesy. Až teprve po několika týdnech se z vědomé, vynucené změny stane automatický proces, který se do vašeho podvědomí vepíše natrvalo. Ani potom ale nemusíte mít vyhráno.

Neupínejte se pouze na cíl, kterého se snažíte dosáhnout. Hledejte radost i v cestě, která k němu vede.

Zamilujte si proces změny

Znáte ten pocit, kdy časně ráno vstanete a vyrazíte na vysokohorskou túru? Všude je naprosté ticho. Paprsky vycházejícího slunce nádherně osvětlují kopcovitou krajinu, procházíte trávou plnou rosy a všemi smysly vnímáte tu nádhernou svěží vůni začátku dalšího letního dne. Už jen pro ten pocit stojí za to vyrazit.

Stejné je to i se změnami, které se chystáte udělat. Pocit zklamání z vlastního selhání, když zjistíme, že předsevzetí, které jsme si před časem dali, je tatam, všichni důvěrně známe. Klíčem k úspěchu při snaze dosáhnout skutečné změny je nehledět na cíl, který jste si vytyčili, ale zamilovat si samotnou cestu. Stanout na vrcholku hory bez onoho nádherného rána a celodenní dřiny, která je s tím spojená, by rozhodně nebylo tak vzrušující a radostné, jako když to musíte podstoupit se vším všudy. Podobně chcete-li dosáhnout změny svých návyků, neupínejte se pouze na cíl, kterého chcete dosáhnout. Hledejte radost i v cestě, která k němu vede.

Cíl je skvělým nástrojem, jak se vydat za tím, po čem toužíte. Štěstí vás ale nutně nemusí čekat až v závěru cesty. Vaši radost ještě více podpoří to, pokud si budete dávat dílčí cíle a naučíte se radovat z toho, že se vám podařilo jich dosáhnout.

Odolávejte nechuti pokračovat

Jenže ať je cesta sebezajímavější, málokdy na ní nejsou žádné překážky. I při změně návyků dojdete dříve, či později do bodu, kdy se vám nebude chtít pokračovat. Ovládněte v takových chvílích svou mysl. Jak na to?

Mel Robbins, moderátorka a autorka knihy Pravidlo 5 vteřin, vytvořila taktiku, podle které dokážete v mnoha životních situacích přemoct sami sebe. Stačí jen odpočítat od pěti do jedné a poté na nic nemyslet, jen prostě vstát a změnit svůj život. Pravidlo je postaveno na tom, že bez akce samé nikdy nedojdete ke kýženému cíli. Každých pět vteřin máme všichni na výběr, zda zůstaneme na svém místě, nebo se svým životem něco uděláme. Toto pravidlo vám pomůže snáz překonat špatné návyky, ale také strach, úzkost, pochybnosti či frustraci. Zkrátka budete mít nad sebou přirozený bič a svůj život neustále posouvat kupředu. Jakým směrem, to už je na vás.

Obklopte se inspirujícím prostředím

Společnost a prostředí, ve kterém žijete, jednoznačně ovlivňuje vaše návyky. Pokud se pro něco rozhodnete, je mnohem snazší cíle dosáhnout, máte-li po boku někoho, kdo vás podporuje. Stejné je to ale i obráceně. Máte-li vedle sebe lidi, kteří mají tendenci smýšlet negativně a úmyslně bojkotovat všechny vaše snahy se svým životem něco udělat, pravděpodobně vás brzy nakazí a vaše úsilí bude minimálně ohroženo.

Obklopte se proto lidmi, kteří vás budou na cestě ke změně vašich návyků podporovat, inspirovat, motivovat a upřímně chválit. Vaše návyky ale ovlivňují nejen lidé, ale také věci. Zamyslete se nad tím, jak si cestu k vytyčenému cíli co nejvíce usnadnit. Rozmístěte si věci tak, aby vás motivovaly k pokrokům.

Chcete pravidelně cvičit? Mějte vždy po ruce sportovní oblečení nebo cvičební pomůcky. Rozhodli jste se věnovat více času svému zevnějšku? Rozmístěte po svém bytě více zrcadel. Máte touhu konečně dočíst roky rozečtenou knížku? Položte si ji na noční stolek nebo k místu, kde rádi odpočíváte – tak, abyste ji měli stále na očích. Zkrátka udělejte všechno proto, abyste si cestu ke změně svých návyků usnadnili.

Zlozvyků se zbavíte mnohem snáz, pokud je nahradíte novými, pozitivními návyky. Kvůli změně tak nebudete strádat a navíc vás to při cestě k vytyčenému cíli ještě podpoří.

Odměňujte se

Vytvořit si nový návyk, to dá pořádnou fušku. Vymyslete si dopředu způsob, jak se odměníte, až dosáhnete každé drobné změny. Pokud si navíc z rituálů a odměn vytvoříte jakýsi pomyslný řetězec, který vás posune k další změně, ve své motivaci dosáhnete téměř dokonalosti. Jak to může vypadat v praxi?

Vaším cílem například může být zbavit se závislosti na mobilním telefonu a sociálních sítích. Nejprve si stanovte odměnu za to, když se vám to podaří. Například že si koupíte nové kolo. Pokud vás navíc odměna podpoří v tom, abyste na svůj zlozvyk neměli čas a ani jste neměli důvod se k telefonu v danou chvíli obracet, bude to přímo ideální.

Jak bojovat se závislostí na mobilním telefonu

Klára Kubáčková |7 minut čtení

Poté si svou cestu k cíli rozkouskujte na jednotlivé části. Nyní například víte, že u telefonu trávíte několik hodin denně. Stanovte si první pravidlo, že telefon nebudete brát do rukou, pokud společně s rodinou jíte u jednoho stolu. Jakmile se vám to podaří dodržet alespoň 3 týdny, můžete se odměnit tím, že si půjdete vysněné kolo vybrat do obchodu. Poté si stanovte další konkrétní menší cíl. Například nebrat telefon do ruky před spaním. Tento zlozvyk nahraďte tím, že si otevřete cestovatelskou knížku a naplánujete si, kam se chcete na kole jednou vydat. A tak můžete postupovat dál a dál. Zlozvyků se mnohem snáz zbavuje, pokud je okamžitě nahradíme novým, lepším návykem.

Změna životního stylu vás musí bavit. Jinak svou motivaci rychle ztratíte. Vytvořte si ze změny návyků hru, kterou si zamilujete. Patříte k lidem, kteří milují systém? Vytvořte si tabulku, ve které si odškrtnete každý dílčí úspěch. Potřebujete být ve svém životě neustále obklopeni dalšími lidmi? Nadchněte své přátele pro činnosti, do kterých jste se pustili, a budujte změnu společně. Toužíte mít pocit, že se ve svém novém návyku neustále zdokonalujete? Pořiďte si nějakou pomůcku, která vám změnu návyků usnadní. A klidně ji i zahrňte mezi odměny, které si po splnění určitých milníků dopřejete.

Očekávejte překážky a učte se z vlastních chyb

Nic není dokonalé věčně. Buďte připraveni na to, že se ne vždy všechno podaří tak, jak jste si naplánovali. Překvapí vás nemoc, která vás srazí na kolena a znemožní vám určité věci vykonávat. Přijde špatné počasí nebo u vás doma zazvoní návštěva zrovna v okamžiku, kdy se chystáte odejít. Budete-li takovou situaci předem očekávat, nezaskočí vás. Připravte si náhradní řešení pro každou takovou teoretickou situaci. Pozitivní přístup a hledání jiného způsobu vás nejenže neodradí od plnění si svých snů, dokonce vás dokáže ve vašem smýšlení posunout zase o kousek dál.

A co když občas zhřešíte a své předsevzetí nedodržíte? Nekácejte se z toho. Není hanba upadnout. Hanba je zůstat ležet. Přemýšlejte o tom, co k vašemu selhání vedlo. Rozklíčujte příčiny svého chování a pokuste se jim příště vyvarovat nebo jejich řetězec včas odhalit a přerušit. Ze svých chyb se zkrátka naučte těžit. Pokud se vám něco nepovedlo dnes, ještě to neznamená, že zítra nemůžete udělat další významný krok kupředu.

Nové návyky změní váš život

Ať už bude vaše cesta k novým návykům jakkoli klikatá, pokud se při ní budete posouvat vpřed, má rozhodně smysl. Udržet si odhodlání a nadšení pro změnu není vždy snadné. Vždy ale mějte na paměti, že i dnešek je tím dnem, který může rázně změnit váš život k lepšímu. A to jistě stojí za to úsilí.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
5
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací