Extroverti a introverti k sobě stojí v opozici – vyznačují se naprosto odlišnými rysy a vlastnostmi, ale přece mají cosi společného. Jejich postoj ke světu určuje jejich cesty a představuje směr, ze kterého čerpají životní energii.


Introvert, nebo extrovert? Není jenom černá a bílá. Každý z těchto typů má svá vlastní specifika a ač se to nezdá, mohou najít i společnou řeč.

Hippokrates, lékař ze starověkého Řecka, vytvořil vlastní typologii temperamentu. Pro její sestavení vycházel ze čtyř tělesných šťáv, které podle lékařů a filosofů starého Řecka obsahovalo lidské tělo. Jedná se o krev (sangvinik), žlutou žluč (cholerik), hlen (flegmatik) a černou žluč (melancholik).

Rozdělení osobností

Moderní pojetí rozděluje typy osobností odlišně, Hippokratově typologie se však přibližuje.

  • extrovert
    • stabilní extrovert (sangvinik)
    • labilní extrovert (cholerik)
  • introvert
    • stabilní introvert (flegmatik)
    • labilní introvert (melancholik)

Charakteristika extroverta

Název je dovozen z latinského extra, což znamená navenek, zvenku. Extrovertní člověk získává svou životní energii z vnějšího světa, v užším smyslu tedy ze svého okolí. Ve většině případů je to člověk velmi společenský, který rád vyhledává přítomnost svých přátel, ale nebojí se ani konverzace s cizími lidmi. Seznámení mu zkrátka nečiní žádný problém. Extroverti jsou velmi hovorní a jsou skvělými konverzačními partnery.

Mezi jejich nevýhody ale patří to, že v mnoha případech napřed mluví, nežli myslí, což může mít své následky. Extroverti jednají rychle, impulzivně a bez přemýšlení. Jsou to však lidé, které nepřekvapí náhlé změny, protože se jim umí dobře přizpůsobit. Naopak jim může přijít stresující až přílišný klid. Neustále totiž vyhledávají akci a vnější podněty.

Stabilní extrovert – sangvinik

Mezi osobnostní typy (temperamenty) Hippokratovy typologie patří flegmatik, melancholik, sangvinikcholerik. Poslední dva jsou typické právě pro extroverty.

Sangvinik je typ temperamentu člověka, jedná se o stabilního extroverta. Takový člověk je velmi společenský a aktivní – rád vyvíjí nějakou činnost. Obvykle je bezstarostný, přirozeně optimistický a hovorný. Mezi jeho mínusy však patří emocionální nestálost. Sangvinikovy emoce nejsou stabilní a často bývají povrchní a krátkodobé. Jedná se o člověka velmi expresivního a emocionálního.

Sangvinik dokáže jakoukoli situaci proměnit v žert.

Lidé ovládání tímto osobnostním typem nemají rádi nečinnost – rádi se pouští do nejrůznějších aktivit, mnoho z nich však nedotáhnou do konce. Nevydrží v klidu a nedovedou se moc soustředit. Přestože tito lidé velmi rádi mluví, jsou rádi středem pozornosti a často také přehání. Může se u nich objevit povrchnost a sklony k dramatičnosti.

Sangvinici jsou až přehnaně soutěživí a také tvrdohlaví – nejsou schopni akceptovat jiný názor než ten svůj. Často také podceňují ostatní lidi. Zachovávají si dětskou bezstarostnost své naivní povahy.

Extrovert a introvert jako partneři aneb Hodíme se k sobě, miláčku?

Luisa Sárová |5 minut čtení

Labilní extrovert – cholerik

Druhým typem extrovertního temperamentu je cholerik, jinak také labilní extrovert. Cholerici jsou notoricky známí jako výbušní a vzteklí lidé, kteří se hned naštvou. To ale nejsou jediné vlastnosti charakterizující tento typ extroverta.

Cholerik je osobnostní typ, který se vyznačuje stálostí a neměnností svých postojů a zásad. O svých životních standardech je pevně přesvědčen a nebojí se o nich přesvědčovat i ostatní. Je impulzivní a vznětlivý, často také útočný. Své životní hodnoty má pevně stanovené, a pokud se zrovna nedaří mu je naplnit, je nepříjemný

Cholerik musí mít vždy pravdu – nesnese, aby ji měl někdo jiný. Je tvrdohlavý a své chyby si nepřipouští. Nikdy nepřizná, že by se mohl mýlit. Vždy musí zvítězit, proto je také skvělým pracovníkem.

Je cílevědomý, často až workoholický. Má vysoké nároky na své pracovní tempo, a nejen na své – snaží se k němu přimět i ostatní. Cholerik je neúprosný ke svému okolí. Vyžaduje rychlost, neuznává lidi, kteří naplno neprojevují své schopnosti. Z toho důvodu se mu může špatně pracovat s pomalejšími lidmi.

Cholerik je stabilní a spolehlivý. Zbytečně se nepřehrabuje v minulosti – co jednou vyřešil, hodí za hlavu a k problému se již nevrací.

Je to dynamická osobnost, která si jde tvrdě za svými cíli a často jich také dosahuje. Je otevřený svému okolí a je optimistický.

Daří se mu na vedoucích pozicích, protože je to rozený vůdce. Protože je však velmi vznětlivý, nemusí být dobrým šéfem pro své podřízené. Dokáže však s chladnou hlavou řešit i složité problémy, nebojí se konkurence. Je skvělý organizátor, protože je cílevědomý, pracovitý a schopný.

Charakteristika introverta

Pojmenování pochází z latinského slova intra znamenající dovnitř. Introverti jsou uzavřenější lidé, kteří nepotřebují společenskou vřavu, aby byli spokojení. Bývají méně hovorní, ale ne proto, že by se snad báli projevit. Jen to nemají zapotřebí. Pokud chtějí něco říct, udělají to. Nezapojují se však do bujarých společenských konverzací.

Mají rádi svůj klid a své vlastní myšlenky. Cení si svého soukromí a rádi přemýšlí. Velké společenské události jim nedělají dobře a mohou je stresovat. Raději tráví čas sami se sebou nebo ve skupince známých lidí. Na rozdíl od extrovertů nejednají introverti impulzivně a bez rozmyslu. O svých rozhodnutích vždy přemýšlí, jsou uvážliví.

Podobně jako u extrovertů lze i u introvertů vydělit dva osobnostní typy.

Stabilní introvert – flegmatik

Základní charakteristikou flegmatiků, kterou jistě znáte, je lhostejnost. Flegmatici jsou lehce neteční, lhostejní, ale také vyrovnaní a klidní. Události ve svém životě příliš neprožívají, proto mohou vypadat, že trpí nedostatkem emocí. Oni jsou ale jenom smířliví a nenechají se věcmi snadno ovlivnit.

Obecně málo projevují emoce – špatné věci je příliš nerozhodí (což je výhoda), ale nedokážou vyjádřit velkou radost ani z dobrých věcí. Přesto, že city příliš neplýtvají, neznamená to, že jim nelze ublížit. Život zkrátka přijímají takový, jaký je.

Flegmatici nikdy nezapomínají. Křivdy z minulosti dokážou vytáhnout naprosto kdykoliv, v jakékoliv situaci. A budou chtít znát důvody.

Flegmatici často působí velmi chladně jakoby bez zápalu. Nedovedou projevit nadšení. Protože se jedná o typ introverta, lidé spadající do této charakteristiky nemají rádi příliš mnoho změn. Neradi zkouší nové věci, kvůli čemuž mohou vypadat líně. Tak to mu ale není. Flegmatici umí být aktivní, neradi však dávají něco všanc, raději se drží svých jistot. Nejsou dobří v rozhodování. Neradi riskují, protože nechtějí nést odpovědnost za svůj život.

Hledáte-li výtečného společníka, je jím právě tento typ introverta. Flegmatici jsou obvykle klidné povahy, tudíž je nedovede hned tak něco rozčílit. Jsou velmi nenároční, spokojí se skoro se vším. To sice může vypadat, že nemají ambice, ale flegmatici jsou naopak velmi cílevědomí. V práci zvládají i větší stres, dokážou věci řešit s klidem, jsou vždy plně soustředění a klidní.

Někdy však mohou působit trošku pesimisticky – se svým životem jsou smíření, nečekají žádné závratné změny, a tak do ničeho nevkládají velké naděje a o nic moc se nesnaží.

Labilní introvert – melancholik

Tělní tekutina, která podle starořeckých názorů ovlivňuje tento typ temperamentu je černá žluč. V praxi se jedná o netečnost bez přímého podmětu, hloubavost a přemýšlivost. Melancholici jsou tišší a vážní, často mají sklony přemýšlet a nahlížet na svět pesimisticky. Nemají rádi vzruchy ani nestojí o nadměrnou společnost (často o žádnou společnost). Jsou uzavření a velmi emotivní.

Veškeré události ve svém životě hluboce prožívají a neustále o nich přemýšlí. Navenek působí uvážlivě, rozumně a rozhodně, uvnitř však nad vším hloubají, otáčí to ze všech stran a přemýšlí, co by, kdyby. Z toho důvodu mohou také snadno (a často) podléhat depresivním stavům a cítit se nejistě.

Melancholici jsou svým způsobem perfekcionisti. Všechno musí být dokonalé a precizně provedené. Kladou na sebe velmi vysoké nároky, často až nerealistické. Jejich plány musí být naprosto perfektně vytvořené. Sami si však hází klacky pod nohy, protože hledají překážky i tam, kde nejsou. Na své okolí mohou působit odměřeně a nepřístupně. Oni jsou však pouze zadumaní do svých myšlenek a plánů.

Melancholici nejsou moc sdílní – své problémy často řeší pouze ve své hlavě a nikomu se nesvěřují. Kvůli tomu můžou na ostatní působit odměřeně.“

Melancholici jsou mimořádně vnímaví a inteligentní. Mají smysl pro detail, a tak snadno postřehnou i to, co jiným uniká. Dobře jim jde práce s čísly. Přesto, že jim nevadí trávit čas o samotě, rádi vyhledávají společnost svých přátel. Přátelství si velmi cení a váží si ho.

A co vy? Sedí na vás některý typ osobnostních charakteristik úplně přesně, nebo jste kombinací několika z nich?


SDÍLEJTE ČLÁNEK
4
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací