Pro farmakologickou léčbu ADHD existují určitá zavedená pravidla. Po čase se každý rodič stává tak trochu expertem.

Nikdy nesmíme zapomenout, že farmakologická léčba (podávání léků) je pouze jednou částí celého léčebného postupu.

Komplexní léčba

Komplexní léčbu tvoří psychoterapie, sociální přístup (jako jsou změny v životním stylu nebo např. úprava podmínek ve škole) a biologický přístup (zejména podávání léků). Tyto tři základní principy se doplňují a navzájem zesilují svůj účinek, což bylo opakovaně prokázáno pomocí srovnávacích studií.

Co je to „léčebný algoritmus“

Rozhodování o farmakologické léčbě ADHD si můžeme představit jako rozvětvený strom. Na začátku stojí lék první volby (kterým, mimochodem, je u nás stále praxí prověřený Ritalin). Pak se náš pomyslný strom začíná větvit a naznačuje možnosti, jak postupovat dál podle situace. Je lék neúčinný? Je špatně tolerován? Vyskytují se u pacienta vedle ADHD přidružené poruchy? Podle toho sáhneme po jiném preparátu, přistoupíme ke kombinaci více léků, případně zintenzivníme psychoterapii. Vždy přitom zvažujeme přínos zamýšlené léčby vzhledem k jejím rizikům.

České postupy pro léčbu ADHD jsou vypracovány našimi předními dětskými psychiatry na základě analýzy dostupných světových doporučení. Podrobně probírají jak léčebné možnosti za pomoci léků, tak různé druhy psychoterapie. Jsou v souladu s celosvětovými trendy.

Co znamená „titrace dávky“?

Dávkování některých léků se pečlivě upravuje (titruje) pro každého pacienta osobně. Prakticky to znamená nasadit lék v nejnižší dávce, sledovat účinek, nepatrně zvýšit dávku, sledovat účinek, zase zvýšit dávku…, dokud nejsme spokojeni. Je to v začátku trochu piplání, kdy se (např. u Ritalinu) nevyhneme půlení nebo dokonce čtvrcení tabletek, ale vyplatí se. Snažíme se totiž dosáhnout maximálního účinku při co nejnižší dávce, na což se speciálně u dětí úzkostlivě dbá.

Lékové prázdniny

Lékovými prázdninami nazýváme záměrné vysazení léků po určitou dobu. Mohou to být víkendy, ale i celé školní prázdniny. U hubených dětí tím kompenzujeme možný vliv medikace na snížení chuti k jídlu. Také tak průběžně ověřujeme účinnost léčby. Tímto způsobem odhalíme případný nástup remise onemocnění ADHD (tj. vymizení příznaků), kdy je možné podávání léků zcela ukončit. Pokud ale příznaky ADHD trvají, což bývá často, může léčba plynule pokračovat do dospělosti.

Ne všechny léky jsou u nás dostupné

Ačkoliv existuje mnohem více preparátů s obdobnými účinky, až na výjimky se z nich dětem předepisuje jen malý zlomek, a sice ty přípravky, které byly pro podávání dětem schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Pravidla se v jednotlivých zemích liší. Z toho důvodu se v informačních materiálech ze zahraničních zdrojů objevují i léky, které se u nás nepoužívají.

Kde hledat informace?

V první řadě je nutné prodiskutovat všechny nejasnosti s ošetřujícím lékařem. Někdy může velmi dobře poradit i lékárník.

Pokud chcete získat přehled o cenách jednotlivých preparátů, navštivte internetové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky (www.mzcr.cz). V sekci „Léky“ je vyhledávač přípravků hrazených (i nehrazených) ze zdravotního pojištění. Kromě údajů o průměrných cenách a doplatcích v lékárnách tam naleznete podrobné informace o každém léčivém přípravku, který je u nás registrován. Jedná se o oficiální a maximálně důvěryhodný zdroj.

Poznámka: Kdo je kdo

Díky tomu, že dítě s ADHD dochází k více odborníkům, dochází občas k jisté zmatenosti: kdo vlastně lék předepsal? Zvláště, když se k medikaci vyjadřují také odborníci z řad nelékařských profesí, jako je např. psycholog. Obecně platí, že lék (na recept) předepisuje jedině lékař, tedy doktor s titulem MUDr. před jménem. Obvykle to bývá psychiatr nebo neurolog.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
4
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací