Výpočet ascendentu patří mezi ty nejzákladnější úkony v astrologii a měl by ho ovládat každý astrolog. Zároveň je považován i za jednu z nejdůležitějších informací pro správnou tvorbu horoskopu.


Co je to ascendent

Pojmem ascendent je označován bod na ekliptice, kde v okamžiku našeho narození vychází slunce na východním horizontu. Ekliptiku si můžeme představit jako dráhu ve tvaru elipsy, po které obíhá Slunce kolem planety Země. Na této dráze jsou rozmístěna všechna známá znamení zvěrokruhu.

Znamení na ascendentu (nebo planeta nacházející se nejblíže) má daného člověka nejlépe vystihovat po stránce charakteru. Ascendent je podle astrologů tím hlavním, co u někoho vnímáme, když ho vidíme poprvé. Znamení v ascendentu lze také popsat jako způsob, jak se jevíme našim bližním.

Náš ascendent je kromě času narození ovlivňován ještě jinými faktory. Důležitou roli hraje i místo narozenírozložení planet na nebi, které v té době panovalo. Znamení ascendentu také napovídá, jakým způsobem člověk přistupuje k novým životním situacím – zda váhá, nebo se vrhá do všeho po hlavě. Vypovídá také o podmínkách, které panovaly během našeho porodu. Popisuje atmosféru prvních let našeho života.

Protiklad ze západu: Descendent

V momentu, kdy člověk přichází na svět, stojí na dráze ekliptiky ještě jedno velmi významné znamení. V literatuře se označuje jako znamení descendentu. Graficky si mezi těmato dvěma znameními můžeme představit protilehlou osu, která je spojuje.

Descendent je totiž pravým opakem svého východního souseda. Hovoří o tom, jaké typy lidí k sobě nevědomky přitahujeme. Také charakterizuje ty části naší osobnosti, které jsou skryté, neprobuzené nebo potlačené. Někdy je také typickým ukazatelem vlastností, které na ostatních oceňujeme.

Výpočet ascendentu

K výpočtu ascendentu člověk potřebuje znát několik naprosto přesných údajů:

 • Datum narození (den, měsíc, rok)
 • Čas narození (na minuty přesně)
 • Místo narození

Astrologové provádí výpočet pomocí knih efemeridy (soubor postavení planet pro každý jednotlivý den) a pomocí speciální tabulky astrologických domů. Tento způsob výpočtu je ale poněkud složitý a člověk, který s ním nemá žádné zkušenosti, se bude ve složitých tabulkách jen těžko orientovat. Zkušený a kvalifikovaný astrolog vám vypracuje nejvěrohodnější rozbor vašeho horoskopu včetně znamení ascendentu a descendentu.

Většina lidí volí ale jako první možnost kalkulačky na internetu poskytující on-line výpočet. Taková kalkulačka může vypočítávat často nepřesné nebo chybné údaje.

Abyste si udělali představu, jak se takový ascendent počítá, můžete se podívat na postup výpočtu. Pochopíte, že většina online kalkulaček má daleko od pravdy.

Ascendent a jednotlivá znamení zvěrokruhu

Není beran jako beran. I když jste se narodili ve znamení berana, neznamená to, že se chováte jako „čistokrevný“ beran. Přestože jste se narodili ve znamení velmi energickém a rozhodném, můžete například působit i jako jemná a plachá bytost. Přesně to má za následek ascendent Ryb.

Ascendent v Beranu (Descendent ve Vahách)

Působí velmi rozhodně a energicky. Nadšeně se pouští do nových výzev a jen tak něčeho se nezaleknou. Dovedou své nápady rychle přetavit v činy. Požadují ale za každé situace okamžitý výsledek a mají problémy podvolit se autoritám. Rádi navazují nové vztahy.

 • Typické povahové rysy: odvaha, rozhodnost, neklid, dobrodružný duch, soutěživost a ctižádost
 • Fyzický zjev: atletická štíhlá postava, intenzivní pohled, často jizva v obočí

Ascendent v Býku (Descendent ve Štíru)

Tito lidé působí mnohdy nepřístupně a neradi se přizpůsobují ostatním. Nejsou zvyklí hovořit veřejně o svých pocitech. Pod tvrdou slupkou se ale skrývá velmi romantická duše. Do ničeho se nevrhají bezmyšlenkovitě – pracují pomalu, vytrvale a velmi systematicky. S ostatními jednají upřímně.

 • Typické povahové rysy: požitkářství, konzervatismus, vytrvalost, zarputilost, estetické cítění
 • Fyzický zjev: mohutné a dobře stavěné tělo, u můžu silnější krk a ramena, ženy velmi půvabné

Ascendent v Blížencích (Descendent ve Střelci)

Pro ascendent v Blížencích jsou typické dobré komunikační schopnosti a sdílnost. Někteří svůj dar výmluvnosti posunuli na level „superschopnosti“. Jejich projev je velmi kultivovaný, podložený fakty a působí vysoce intelektuálně. Dovedou neustále přicházet s inovativními nápady a jsou výrazně tvůrčí.

 • Typické povahové rysy: zvídavost, roztěkanost, výmluvnost, intelektuální projev, důvtip
 • Fyzický zjev: štíhlá šlachovitá postava, rychlé pohyby, svěží mladistvý vzhled, neustále těkající pohled

Ascendent v Raku (Descendent v Kozorohu)

Okolí je často může vnímat jako nerovnané a emočně křehké. Často si proto kolem sebe vytvářejí neproniknutelný krunýř. Disponují vynikající pamětí a silnými ochranitelskými sklony. Rádi budují rodinné hnízdo a přítomnost jejich bližních je pro ně nezbytná.

 • Typické povahové rysy: náladovost, citová křehkost, empatie, pečovatelské sklony
 • Fyzický zjev: menší postava se sklony k přibírání, bledá tvář, kulatý tvar obličeje

Ascendent ve Lvu (Descendent ve Vodnáři)

Potřebují v životě uplatnit svou tvořivost a osobitost. Vyhledávají obdiv a mají v sobě ukrytý herecký talent. Často bývají nepochopeni, protože je ostatní považují za domýšlivé.

 • Typické povahové rysy: silné sebevědomí, ctižádost, bojovnost, potřeba úcty a uznání
 • Fyzický zjev: silné a dobře stavěné tělo, husté vlasy, hrdý postoj, zářivý pronikavý pohled

Ascendent v Panně (Descendent v Rybách)

Jeví se jako velmi důvtipní a vynalézaví. Potřebují se neustále duchovně rozvíjet. Jejich smysl pro detail je obdivuhodný. Velkým uspokojením jsou pro ně činnosti, které přináší užitek i ostatním. Reagují ale velmi citlivě na kritiku a jejich očekávání jsou mnohdy utopická.

 • Typické povahové rysy: praktické uvažování, důvěryhodnost, zručnost, pečlivost, poctivost, metodičnost, ostýchavost, neschopnost adaptace
 • Fyzický zjev: štíhlá vysoká postava, pěstěný vzhled

Ascendent ve Vahách (Descendent v Beranu)

Působí velmi kultivovaně, sofistikovaně a zdvořile. Bývají silně partnersky založeni. Přestože mají sklon k přelétavosti, hledají neustále pevnou zem pod nohama. Nesnáší konflikty, hádky a nepořádek. Díky silně vyvinutému smyslu pro spravedlnost volí často kariéru soudce.

 • Typické povahové rysy: ohleduplnost, zdvořilé a sympatické vystupování, potřeba harmonie a krásy, vrtkavost, přísnost, umělecké cítění
 • Fyzický zjev: tělo dobře stavěné a štíhlé, jistá křehkost až éteričnost, ladné pohyby, jemný pohled

Ascendent ve Štíru (Descendent v Býku)

O člověku s ascendentem ve Štíru se říká, že je schopen jít přes mrtvoly, jen aby dosáhl svého cíle. Když se na vás dívá, máte pocit, že o vás najednou ví úplně všechno. Disponují velkou vnitřní silou a chtějí všemu přijít na kloub. Potřebují v životě uplatnit svou touhu bojovat proti něčemu temnému a zlému.

 • Typické povahové rysy: vášnivost, touha pronikat do jádra podstaty, nebojácnost, rezervovanost, nedůvěřivost, fascinace tajemstvími a okultismem
 • Fyzický zjev: střední postava, velmi výrazný vzhled, uhrančivý pohled

Ascendent ve Střelci (Descendent v Blížencích)

Působí velmi nezávisle, nadšeně a energicky. Lidé s ascendentem ve Střelci v sobě mají dvě protikladné touhy – jedna chce dosáhnout vyšších a vznešených cílů, ta druhá ho stahuje k pozemským a animálním nutkáním.

 • Typické povahové rysy: silná vůle, smysl pro spravedlnost, optimismus, přátelské vystupování, tendence přehánět
 • Fyzický zjev: vysoká postava, souměrné rysy, velká ústa

Ascendent v Kozorohu (Descendent v Raku)

Uspokojení naleznou obvykle až v dospělosti. Jako děti bývají nepochopeni a často jsou jim kladeny do cesty různé překážky. Chtějí dosáhnout společenského uznání a velmi pečlivě plní zadané úkoly.

 • Typické povahové rysy: ambicióznost, schopnost systematického plánování, pracovitost, panovačnost, umíněnost
 • Fyzický zjev: štíhlá postava s pevnými svaly, ostré rysy a přísný výraz

Ascendent ve Vodnáři (Descendent ve Lvu)

Tito lidé mají vrozenou jednu velmi dobrou vlastnost – dovedou se nahlížet na většinu situací nezávisle a objektivně je posuzovat. To jen tak někdo nedokáže. Na první pohled sice vypadají, že netouží po pozornosti, ale těžko se vyrovnávají s tím, že jsou přehlíženi.

 • Typické povahové rysy: nestrannost, idealismus, zájem o nové věci, potřeba být milován, excentričnost
 • Fyzický zjev: jemné rysy a jasný pohled

Ascendent v Rybách (Descendent v Panně)

Ascendent v Rybách dodává člověku schopnost uměleckého vyjadřování a velmi bujnou fantazii. Jeho obětavá a soucitná povaha může vést k tomu, že ho začnou ostatní zneužívat. Uspokojení mohou nalézt ve zdravotnických profesích i v jiných oborech, kde budou pomáhat ostatním.

 • Typické povahové rysy: vstřícnost, soucit, laskavost, melancholie, sklony k pesimismu
 • Fyzický zjev: éterický a tajemný vzhled, jemné rysy obličeje, jasné oči se světlou duhovkou

K čemu mohou posloužit informace o ascendentu

Zjištění ascendentu může někdy člověku pomoci, aby pochopil sám sebe a některé své povahové rysy. Ascendent rozhodně není žádným předurčením osudu nebo něčím, co nám život nalinkovalo do jedné konkrétní „lajny“. Spíše nám podává o informaci o tom, k jakým vlastnostem nejvíce přirozeně tíhneme.

Jejich poznáním a následným rozvojem může člověk u sebe objevit nečekané nadaní či talent na určitý druh činnosti – například umělecké vlohy, schopnost řídit velký tým, řečnické nadání nebo schopnost orientovat se v neznámém prostředí. Ať už jsou ale naše vrozené vlastnosti jakékoliv, nevyplatí se je neustále potlačovat. Boj se sebou samým může být velmi vyčerpávající. Někdy připomíná soupeření Dona Quijota s větrnými mlýny.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
9
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací