O sexuálním obtěžování se příliš nemluví, pravdou však je, že se děje mnohem častěji, než bychom očekávali. Jak ale poznat, co jsou nevinné žertíky a co už obtěžování?


Sexuálnímu obtěžování na pracovišti čelí ve větší míře ženy. Dlouhou dobu byly sexuální narážky opomíjeny, avšak s příchodem amerického hnutí #MeToo se ozývá stále více hlasů potvrzující nevhodné chování a obtěžování. Slyšíme o něm především od slavných osobností, ale výjimkou nejsou ani obyčejné ženy.

Abychom nebyli jednostranní, sexuální obtěžování se týká také mužů. Je stejně nepříjemné a mnohdy i ponižující.

Proč je sexuální obtěžování na pracovišti trpěno

Pokud je žena dosazena do nižší pozice, je ve firmě nováčkem, studentkou na praxi nebo stážistkou, mnohdy má pocit, že se proti autoritám nemůže ohradit. V takové roli si najednou můžete připadat snadno nahraditelná a postradatelná.

Říkáte si, že nějaké to plácnutí přes zadek jednou za čas asi zvládnete, protože nechcete přijít o práci. Právě z toho důvodu se o obtěžování mnohdy ani neví.

Studie Women in the Workplace z roku 2018 zjistila, že 35 % žen někdy během své kariéry zažilo sexuální obtěžování. Z nich 45 % pracovalo v technických oborech a 55 % žen mělo vyšší pozici. Psali jsme o tom, že sexuální obtěžování zažívají také muži. Komise pro rovné příležitosti v zaměstnání (EEOC) zaznamenala v roce 2018 16 % stížností na obtěžování od mužů.

Každá oběť sexuálního obtěžování má právo se bránit. Podle studie EEOC z roku 2016 až 75 % všech lidí, kteří se s obtěžováním na pracovišti setkali, tuto skutečnost neoznámili nadřízenému. Ve většině případů je to kvůli strachu o své zaměstnání nebo zhoršení situace. Důvodem může být také to, že si zaměstnanci nejsou jistí, zda se opravdu jedná o sexuální obtěžování.

Sexuální obtěžování z právního hlediska

Zákoník práce definuje sexuální obtěžování jako:

„Jednání sexuální povahy v jakékoli formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů,“ (zdroj: https://www.bozpinfo.cz/).

Sexuální obtěžování je dle našich zákonů chápáno jako diskriminace, jak je to uvedeno v § 16 zákoníku práce. Rozdílné zacházení a diskriminace jsou nepřípustné a upravuje je antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb.

Pro poškozeného vznikají nepříznivé pracovní podmínky, což je protizákonné (ze zákona jsou vedoucí zaměstnanci povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky). Z toho vyplývá, že při oznámení nebo zjištění sexuálního obtěžování je vedoucí pracovník povinen podniknout určité kroky a zjednat nápravu, v opačném případě mu hrozí peněžní postih až 400 000 Kč.

Postih hrozí také osobě, která se sexuálního obtěžování bezprostředně dopustila. Jednat se může o přestupek proti občanskému soužití, případně také o pokus znásilnění (trestný čin).

Citové vydírání: Jak mu úspěšně čelit

Klára Kubáčková |5 minut čtení

Co je sexuální obtěžování?

Běžným jazykem řečeno: sexuální obtěžování jsou jakékoliv verbální i fyzické narážky a chování ovlivňující zaměstnání jednotlivce, tzn. nepřiměřeně zasahuje do jeho pracovních výkonů, dochází k zastrašování, vytváření nepřátelského či urážlivého prostředí. Sexuální obtěžování lze rozdělit na několik typů.

 1. Quid Pro Quo

  Tento typ je označován latinskou frází znamenající „něco za něco“. V této souvislosti se obvykle jedná o návrhy (milostné i sexuální) s přislíbením nějakých benefitů nebo výhod. Např. „Půjdete se mnou na večeři a já vám zvýším plat.“

  V horším případě: „Vyspíte se se mnou a já vás nevyhodím.“ Pokud dojde k sexuálnímu či milostnému návrhu vyžadujícímu provedení určité akce výměnou za odměnu, jedná se o sexuální obtěžování.

 2. Nepřátelské pracovní prostředí

  Sexuální obtěžování však nemusí být omezeno pouze na explicitní milostné návrhy, o to hůře jej lze poznat. Do projevů sexuálního obtěžování patří také sexuální narážky a komentáře, nevhodné chování motivované rozdílností pohlaví nebo sexuální orientací a zastrašující, nepřátelské nebo urážlivé jednání.

  Jeden vyhrocený incident možná nelze považovat za soustavné sexuální obtěžování, pokud však narážky, poznámky a nevhodné chování trvají delší dobu (týdny, měsíce, roky), není vhodné jej ignorovat.

  Vznikem nepřátelského pracovního prostředí je porušován zákoník práce, který stanovuje, že pracovní prostředí musí být vždy příjemné. Nepřátelské prostředí se ovšem velmi těžko posuzuje, proto tyto věci může řešit i soud.

V dnešní době moderních technologií se obtěžování zdaleka neomezuje pouze na pracoviště. Oběť obtěžování může dostávat vulgární nebo nevhodné SMS, emaily, případně obrázky či fotografie. Může obdržet také pozvánku na pracovní schůzku s podtextem rande.

Jak může vypadat sexuální obtěžování?

Jemné náznaky, ale také obtěžování bez skrupulí. I když je mezi těmito dvěma typy velká hranice, jsou přesto nevhodné a za hranicemi slušného chování.

 • Komentáře zaměřené na vzhled, gender nebo sexualitu.
 • Konverzace a příběhy o sexu.
 • Sledování, zírání, lascivní pohledy, obscénní gesta.
 • Zvěsti o sexuálním životě jiných, schvalování metody „něco za něco“.
 • Sexistické komentáře.
 • Nevyžádané SMS, emaily se sexuálním podtextem.
 • Vulgární jazyk: nevhodné vtipy, narážky.
 • Explicitní zobrazování pornografie: videa, fotografie atd.
 • Nežádoucí doteky nebo fyzický kontakt.
 • Nátlak, nevyžádané a opakované sexuální návrhy.
 • Odhalování genitálií, obnažování se.
 • Sexuální návrhy s pohrůžkami (odmítnutí = ztráta zaměstnání apod.).
 • Sexuální napadení, znásilnění.

Jak se bránit?

Sexuální obtěžování nemá za následek jen zhoršení pracovního prostředí, ale také strach, úzkost, hněv nebo stud, slabší výkony, vyhýbání se dané osobě, přenos zkušeností do dalšího života a jeho negativní ovlivnění.

Pokud se stanete obětí sexuálního obtěžování, můžete se bránit několika způsoby. V první řadě je vždy třeba vyjádřit nesouhlas s chováním a návrhy osoby, která vás obtěžuje. Tento zdánlivě jednoduchý krok však může být obtížný zvláště v případě, je-li v sázce vaše kariéra.

Dostáváte-li emailem nevyžádanou poštu – vzkazy, fotografie nebo videa – schovejte si ji. S důkazy se vždy lépe táhne do boje. V případě verbálního sexuálního obtěžování to není tak jednoduché. Pomoci vám může, pokud je svědkem někdo další. Shromažďujte jakékoliv důkazy – zapisujte si datum a čas nevhodných návrhů a nabídek nebo doteků, sledujte chování šikanujícího k ostatním pracovníkům, zejména ženám. Jakkoliv je obtěžování nepříjemné, nenechávejte si jej pro sebe. Svěřte se alespoň kamarádce nebo spolupracovnici. Možná společně vymyslíte, co dál.

Překročí-li obtěžování všechny meze a dojde-li k fyzickému napadení nebo znásilnění, obrátit se můžete na sdružení Persefona, které šetrně a citlivě pomáhá obětem domácího násilí i sexuálních napadení.

Myslete na to, že…

Že se nejedná o vaši chybu. To, že má někdo sexuální narážky a nevhodné poznámky není vaše vina. Přitažlivost je možné vyjádřit i jinými způsoby. V opačném případě je to vždy chyba útočníka.

Vaše pocity jsou oprávněné. Pokud je vám chování spolupracovníka nebo někoho jiného, od koho cítíte nátlak a nevyžádanou pozornost nepříjemné, máte na to právo. Každý má hranice nastavení jinak. Někomu ojedinělý sexistický vtípek nevadí, pro jiného je již za hranicemi slušného chování.

Vaší povinností není případ nahlásit. Pokud však začnete proti obtěžování bojovat, můžete pomoci i dalším obětem, které se bojí promluvit, ať už ze strachu, studu či jiného důvodu. Můžete také zabránit dalšímu sexuálnímu obtěžování. I přesto, že sami nedokážete proti obtěžování a nevhodnému chování bojovat, neobviňujte se. Nemáte žádnou povinnost se bránit. Naopak útočník má povinnost se dehonestujícího a obtěžujícího chování nedopouštět.

Nikdy na to nejste sami. Sexuální obtěžování je nezákonné. Zákoník práce je tu od toho, aby chránil zaměstnance a jejich práva. Nebojte nechat zaznít svůj hlas. Máte na to právo.

Sex

SDÍLEJTE ČLÁNEK
3
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací