31646991_s.jpg
i
Foto: 123RF
Každý milující rodič chce pro své dítě jen to nejlepší a svými skutky i činy se snaží mu napomoct k tomu, aby se vyhnulo nejrůznějším patologickým jevům, jež na něj číhají ze všech stran.

V tomto článku máte možnost odhalit hned několik zákonitostí, které by se měly při výchově dodržovat tak, aby se u vašich dětí co možná nejvíce eliminoval výskyt nebezpečí jménem „drogová závislost“.

Mluvte s dětmi o všech drogách

Mluvit zkuste o těch legálních i nelegálních, způsobem přiměřeným věku vašeho dítěte. Přesto, že se u vás v rodině drogy nevyskytují, neznamená to, že dítě nemělo možnost se s nimi setkat a mluvit o nich s někým jiným. A proto dítěti tyto informace poskytněte raději vy, dříve než je načerpá z vlastní zkušenosti. Vůbec se nemusíte bát toho, že budete-li se svou ratolestí o drogovém tématu hovořit, znamená to, že mu poskytujete pomyslný návod k užívání návykových látek, ale ba přesně naopak. Důležité je však vysvětlit, proč jsou drogy nevhodné jak pro dospělé, tak především pro děti a co si jejich užíváním závislí způsobují. Navíc je vhodné vyhledávat ty situace k rozhovoru, kdy je dítě přístupné k příjímání nových informací.

Učte se skutečně poslouchat své děti

Pokuste se dát si pozor především na neuvážená hodnocení, pokrytecké chování a stání si vždy jen svým názorem. Snažte se děti nezesměšňovat a nezlehčujte jejich problémy. To vše je špatně. Je důležité si taky uvědomit, že naslouchání je někdy důležitější než promlouvání. Dítě totiž, to co vám chce sdělit, považuje za velmi důležité a očekává od vás porozumění a ne jenom rady.

Posilujte sebedůvěru vašeho dítěte

Nedostatečná sebedůvěra totiž vede k méněcennosti, která je častým spouštěčem drogové závislosti. A jak tuto sebedůvěru budovat ? Chvalte své dítě nejen za výsledky, ale také za snahu jim obětovanou, ať už jsou tyto výsledky jakékoliv. Dále mu napomáhejte si stanovovat reálné cíle, kterých lze skutečně dosáhnout.

Pomozte utvořit dítěti pevný hodnotový systém

Zde byste měli mít jistotu, že váš hodnotový systém je natolik správný, aby jste jej mohli předkládat také svému dítěti. Svému dítěti se pokuste předkládat pouze ty hodnoty, které považujete za skutečně správné a užitečné.

Staňte se pozitivním příkladem v postojích vůči drogám

Pokuste se ovládat a koordinovat množství, příležitosti a důvody, díky kterým vy sami, ať už jen lehké drogy, užíváte. Nejlepší je pak vyhnout se užívání drog před dítětem úplně. Totiž, i když to mnohokrát nevypadá, dítě vaše zlozvyky vidí, vnímá a přenáší si je do svého budoucího života.

Koordinujte a zajímejte se o tlaky, které na vaše dítě vynakládají jeho vrstevníci

Tlak vrstevníků, módní trendy a směry působí i v oblasti postojů k návykovým látkám. Zkuste dát dětem pocit, že to co dělají, jak myslí a jak se chovají, je něco, co je odlišuje od ostatních a je speciální. Podporujte jejich individualitu a snažte se jim vysvětlit, že právě na ní budují celý svůj hezký budoucí svět.

Podporujte smysluplné aktivity svého dítěte

Přesto, že je taková podpora zatěžujícím faktorem pro váš rozpočet, následný výsledek stojí za všechny peníze světa. Zaujetí a zapálení pro nějaký koníček je totiž tou nejlepší prevencí proti jakékoliv droze a nepatřičnému chování.

Nebojte se přiznat svou nevědomost

Pokud si přiznáte svoji nevědomost, a to především i před dítětem, odhalíte svou vlastní neinformovanost a budete se ji snažit napravit. Vaše výchova tak bude založena na odborných faktech, kterých nabudete a ne na názorech, které vy sice považujete za správné, ale praxe již dokázala, že mají úplně opačný efekt. Co je však nejdůležitější, pokud vaše dítě od vás tuto vlastnost nebo-li sebekritičnost převezme převezme, naučí se tak zdokonalovat své vlastní já.

Spojte se s ostatními rodiči

Získáte tak nepřeberné množství skutečných informací o drogových problémech, jejich příčinách i projevech a následných řešeních.

Když už je na prevenci pozdě a výše uvedené „devatero“ nezabírá, pak vyhledejte pomoc pracoviště zabývající se drogovou problematikou S DOBROU POVĚSTÍ.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
11
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací