Nový vztah je pro mnohé nadějí, která vnáší světlo do potemnělého světa. Chystáte se, nebo už jste vstoupili do nového partnerství a těšíte se na šťastný a spokojený život.

Druhé manželství s sebou však nese problémy, na které jste možná doposud ani nepomysleli. Dá se s nimi úspěšně bojovat? A může váš nový vztah vůbec fungovat lépe než ten předešlý?


Máte za sebou rozvod, nebo vám partner zemřel. Rány, které vaše životní situace přinesla, už se zdají být zhojeny, nebo už se vám alespoň podařilo překonat prvotní šok, nejistotu a smutek. Malujete si slibnou budoucnost – začínáte přemýšlet o novém vztahu, nebo už jste do něj dokonce vkročili. Vše se zdá být konečně na lepší cestě, než tomu bylo doposud.

Jenže najednou zjišťujete, že se věci nemají úplně tak, jak jste si představovali. Přicházejí nové problémy, neshody a situace, které je potřeba řešit a s nimiž pravděpodobně nemáte žádnou dřívější zkušenost. Často jde navíc o problémy o to palčivější, že se týkají nového vztahu, do kterého jste vkládali tak obrovskou důvěru.

Co vás v novém vztahu čeká

Ať už jste do nového vztahu vstoupili z jakýchkoliv důvodů, chcete-li si vybudovat trvalý svazek plný vzájemné lásky a pochopení, čeká vás spousta práce. Ostatně stejně, jako je tomu i v případě prvního manželství. U druhého vztahu se však pravděpodobně budete muset vyrovnávat s celou řadou situací, které s sebou přináší vztah, který není vztahem prvním. O jaké situace jde?

Do prvního vztahu obvykle oba partneři vstupují s obrovskou vervou a s přesvědčením, že vše bude trvale fungovat tak, jak má. V případě druhého vztahu už jsou však obvykle ve svých představách obě strany rezervovanější. Obavy, zda nebude mít partnerství stejný průběh jako to první, vás můžou ovládnout natolik, že se budete bát jakéhokoliv většího závazku, budete neustále ostražití, nebo dokonce začnete na svého partnera nezdravě žárlit.

Nejčastějším problémem druhých vztahů je ale obvykle vzájemné srovnávání.

V každém vztahu vznikají třecí plochy. A tak se vám snadno může stát, že v emotivně vyhrocených situacích začne jeden z vás druhému z partnerů vyčítat, že v předchozím vztahu vše fungovalo lépe, partner něco lépe dokázal, byl ohleduplnější, shovívavější, laskavější a vůbec byl… Proč že jste od něj vlastně odešli?

Ani v případě, že se budete snažit srovnávání vyvarovat, však nemusíte mít vyhráno. I vám samotným totiž může v hlavě velmi snadno utkvět představa, že jste s předchozím partnerem neustále srovnáváni, aniž by to třeba bylo kdy vyřčeno nahlas. A tak se postupem času začnete přizpůsobovat své utkvělé představě, že musíte věci dělat lépe. Přestanete být sami sebou, budete podráždění, začnete být nespokojení se svým životem a to vašemu vztahu rozhodně příliš nepřidá.

Když do vztahu vstoupí děti

Samostatnou kapitolou jsou pak děti. Ať už máte děti z prvního vztahu vy nebo váš partner, vychováváte je nyní společně, nebo vstupují do dění ve vaší domácnosti jen občas, jisté je, že s vaší představou o spokojeném a poklidném životě dokážou pěkně zatočit. Je to i váš případ? Pak vás čeká náročný úkol v podobě nalezení vztahové rovnováhy.

Nový partner si musí najít cestu k srdci dítěte a ta často nebývá přímá. Musí se vyrovnat s tím, že zpočátku bude v rodině brán jako „vetřelec“, který dítěti ukradl jednoho z rodičů. A je úplně jedno, zda je to pravda, nebo se situace vyvinula úplně jinak. Děti si musí na novou situaci v rodině zvyknout. A to vyžaduje obrovské úsilí všech zúčastněných stran, ale také čas. Pokud se navíc bývalý partner – rodič dítěte – se vzniklou situací doposud nesmířil, dokáže vám ze života udělat prostřednictvím dětí doslova peklo.

Dá se to vůbec zvládnout?

I přes všechny výše vyjmenované problémy, které druhá manželství přinášejí, však neztrácejte naději. Nejste první ani poslední, kdo se s podobnými situacemi setkal a musel vypořádat. Zvládli to mnozí před vámi. Tak proč byste to neměli zvládnout i vy?

Pokud se nacházíte na začátku nového vztahu, nebo už se s podobnými problémy snažíte vypořádat, buďte v každém případě trpěliví. Připravte se na to, že vás čeká nesnadná cesta, ale snažte se vždy vidět věci pozitivně a mít před očima cíl, který vás čeká. I velmi nepříjemné situace a pokažené vztahy se dokážou do určité míry vyřešit, pokud potlačíte své ego, nebudete ve sporných situacích „přilévat do ohně“ a vyvinete maximální úsilí, abyste svůj rozvíjející se vztah zachránili.

Jak se zbavit zlozvyku srovnávat

Našli jste si nového partnera? Buďte realističtí. Zapomenout ze dne na den na všechny společné zážitky není v moci nikoho z nás. Nedělejte si výčitky z toho, že máte občas tendenci se ve vzpomínkách vracet k tomu, co jste prožili s bývalým partnerem.

Stejně tak pokud jste navázali vztah s někým, kdo se rozvedl, nebo ovdověl, neočekávejte od něj, že na své první manželství okamžitě zapomene. Obzvlášť pokud trvalo dlouho a bylo víceméně bezproblémové.

Když je první kapitola dopsaná

V novém manželství vám může výrazně pomoct, když budete k předchozím vztahům přistupovat jako k uzavřené kapitole. Neberte to tak, že byste si v ní vy, nebo váš partner nemohli občas v klidu a s úsměvem na rtech „počíst“. Tato kapitola je ale dopsaná. Už se k ní nikdy nepřidá ani jeden řádek.

Nyní vy a váš partner píšete kapitolu zcela novou. Může být podobná. Nebo naopak úplně jiná. To záleží jen na vás dvou. V každém případě se ale nemusíte bát. Žijete totiž nový život, který sice na předchozí kapitolu navazuje, ale s jejím obsahem už nemá nic společného. Váš partner se do ní nemůže a pravděpodobně ani nechce vrátit. Nezaměřujte se proto na to, co bylo. Raději se zaměřte na to, jak bude „znít“ kapitola, kterou právě společně píšete.

Dívejte se na věci z nového úhlu

Co můžete udělat pro to, abyste zbytečně nebortili vše, co jste si v novém vztahu doposud vybudovali?

Snažte se vyhýbat konfliktním situacím a vzájemnému zraňování citů nepromyšlenými slovy.

Neustále nacházejte vzájemné porozumění a nevyvolávejte konflikty pokaždé, když se váš partner zmíní o něčem, co se týká jeho minulosti. Naopak se pokuste přijmout historii jako fakt. A připusťte, že na tom, že je váš partner takový, jaký je, a že má vlastnosti, které milujete, může mít obrovský podíl i jeho bývalý partner.

Možná také zjistíte, že má váš partner potřebu se s vámi podělit o něco, co v minulosti prožil. Neberte to jako útok proti své osobě. Pokuste se tuto situaci využít k tomu, abyste si vybudovali ještě silnější pouto. Naslouchání a vzájemné pochopení vás naopak dokáže obrovskou měrou sblížit.

TIP: Pokuste se při nějaké klidné příležitosti se svým partnerem promluvit a zjistit, v jakých situacích je mu nepříjemné, když o svém bývalém partnerovi mluvíte. Pravděpodobně zjistíte, že je pro něj citlivé pouze určité téma. Jeho pocity nezpochybňujte a snažte se je respektovat. Vyhnete se tak zbytečným konfliktům, které jitří city.

Zaměřte se na pozitiva

Ať už byly vaše předchozí vztahy jakékoliv, pokuste se začít stavět na nových pevných základech. I když je pravda, že v něčem byli vaši minulí partneři lepší, schopnější a úspěšnější, zaměřte se na to, co milujete na svém současném partnerovi. Určitě najdete spoustu věcí, ve kterých je váš nový partner mnohem úspěšnější, a pro co máte důvod ho milovat.

Stejně tak si vás váš partner určitě nevybral proto, že byste byli horší, nebo by vás chtěl srovnávat. Zkrátka se snažte zapomenout na to, co bylo, a budujte krůček po krůčku nový a úspěšný vztah, který bude plný lásky.

Předcházejte problémům a obavám

Špatná zkušenost z bývalého vztahu, kterou si s sebou jeden z vás, nebo dokonce oba nesete, vás může v obrovské míře ovlivňovat v tom, co cítíte a jak jednáte. Pokud do nového vztahu vstupujete s obavou, nebojte se o tom se svým partnerem mluvit. Upřímnými rozhovory postupně získáte na jistotě a jednotě. Možná vás také překvapí, že věci vidíte podobněji, než jste si mysleli, a že je pro vašeho partnera nová situace v něčem náročnější, než jste předpokládali. Postupně budujte vzájemnou důvěru a snažte se předcházet zraňujícím situacím.

Promluvte si s přáteli

Kromě toho, že se partneři musí vyrovnávat s vlastními pocity, jsou častou příčinou problémů a emotivních situací také přátelé a nejbližší rodina. Bývalého partnera jednoho z vás znali. Pravděpodobně ho měli i rádi. A možná se sami musí smiřovat s tím, že se již věci nemají tak, jako tomu bylo dřív. Takoví lidé dokážou svými neuváženými slovy nevědomky velmi ublížit. Mějte pro ně ale pochopení. Dejte jim čas, aby se s novou situací vyrovnali. A pokud vedou zraňující řeči, promluvte si s nimi a vysvětlete jim svůj pohled na věc. Možná je ani nenapadlo, jak vám jejich lehkomyslně vyřčené fráze vyznívají.

TIP: Nesnažte se zachránit všechny vztahy, které si nesete z minulosti. Vašemu manželství rozhodně prospěje, pokud nebudete stavět výhradně na historii. Začnete si budovat další společné vztahy. Váš vztah to posílí a obohatí. Navíc se tak vyhnete pocitu, že je ve vašem přátelství vždy někdo „navíc“.

Pro děti mějte pochopení

Pochopení mějte ale i pro děti, které jsou součástí vašeho vztahu. Situaci, do které se dostaly, nemohly nijak ovlivnit. Možná je pohled na vás zraňuje. A možná by si přály, aby vše bylo tak jako dřív. To jim rozhodně nemůžete mít za zlé.

Nesnažte se, aby si dítě nového partnera okamžitě zamilovalo. Hezký vztah se snažte vytvářet nenásilně a pomalu. Krůček po krůčku.

Nebojte se si také s dítětem o jeho pocitech promluvit. Pátrejte po příčině jeho chování a snažte se nalézt společné řešení. Pokud dítě vycítí, že se snažíte situaci vyřešit v jeho prospěch, rádo vám vyjde vstříc. Nezapomeňte svým dětem dávat najevo, že je stále milujete a že se na vaší lásce k nim nic nemění. Nový partner může také předejít negativním reakcím dítěte tím, že se nebude snažit ukořistit všechen volný čas partnera jen pro sebe, ale bude nesobecky akceptovat roli dítěte v rodině, jako kdyby to bylo jeho vlastní dítě.

Vaše manželství může být úspěšné

Ať už jsou vaše rodinné podmínky jakékoliv, věřte, že váš nový vztah nemusí skončit tragicky. Snažte se zaměřovat na pozitiva a vybírejte si přátele, kteří nebudou „stavbu“ vašeho nového vztahu bořit, ale spíše vám pomohou v „budování“. A v neposlední řadě si čas od času s nadhledem připomeňte, proč svého partnera tolik milujete a čeho si na společném vztahu ceníte. Vaše druhé manželství pak bude mít zcela jistě šanci na to být úspěšné a láskyplné.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
7
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací