Předmanželskou smlouvu uzavírá stále více lidí a vedou je k tomu dobré důvody. K čemu smlouva slouží a jak může ochránit vás i vašeho partnera?


Pojem předmanželská smlouva není zakotven v zákoně, nicméně tento termín se používá běžně pro úpravu budoucího nakládání s majetkem. Jde o užitečnou smlouvu, která vás v budoucnu může ušetřit ošklivých tahanic. Ovšem v době, kdy se o ní uvažuje mívá pověst ničitele vztahu.

Pokud s tímto návrhem přijdete, partner to může vnímat jako zradu a nedůvěru v trvání vašeho vztahu. Jakkoli je jednání o tomto typu smlouvy nepříjemné, je důležité pochopit, že dokument vede k ochraně obou manželů.

Čeho se předmanželská smlouva týká?

Jejím cílem není ochránit vlastní majetek před partnerem, jak se lidé někdy mylně domnívají. Ochránit můžete jak sebe, tak svého partnera. Ve smlouvě lze upravit to, zda budou mít manželé společný majetek a co do něj bude patřit, nebo zda budou mít každý „to svoje“.

Přestože si teď bezmezně věříte a říkáte si s partnerem všechno, můžou přijít chvíle, kdy se budete stydět za některá svoje rozhodnutí či přešlapy. Zatímco teď máte prosperující firmu, později může nastat okamžik, kdy se budete potýkat s dluhy nebo se dokonce dostanete do insolvence. Tento problém se bude týkat i vašeho manžela/manželky. Pokud ovšem majetek ošetříte předmanželskou smlouvou, svou rodinu můžete před těmito nepříjemnostmi ochránit.

Zhruba každé druhé manželství skončí rozvodem. Málokteré z nich se dokáže v poklidu domluvit na majetkovém vypořádání.

Nemá ublížit, ale ochránit

O právech a povinnostech manželů pojednává zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Předmanželská smlouva v něm však jako pojem nefiguruje. Přesto ji lze po oboustranné dohodě uzavřít.

Předmanželská smlouva má mezi lidmi nechvalně známou pověst ničitele vztahů. Panují okolo ní různé domněnky, které jí nedělají vůbec pěknou pověst. Smlouva však nemá vyjadřovat nedůvěru, naopak, jejím cílem je ochránit oba partnery. Důvodem uzavření smlouvy skutečně není chránit majetek bohatšího z partnerů, ani nedůvěra v budoucnost vztahu a obavy z rozvodu.

Předmanželskou smlouvu lze uzavřít například proto, aby nedošlo k zatížení partnera dluhy toho druhého. Ty se po svatbě sice nestávají společným majetkem (pokud vznikly před svatbou), ovšem peníze na jejich splátky plynou z peněz společných. Ve smlouvě lze také upravit, že se majetek stane společným až po zániku manželství, tedy například při úmrtí jednoho z manželů. Smlouvou lze zajistit také oddělené jmění manželů, tedy to, že společné jmění vůbec nevznikne. Oba partneři tak mohou nabývat majetek zvlášť, to stejné se týká i dluhů.

Věci, které bych rád/a věděl/a předtím, než jsem se rozvedl/a

Dominika Veselá |6 minut čtení

K čemu slouží?

Z právního hlediska lze předmanželskou smlouvu jednoznačně doporučit. Upravuje totiž, jakým způsobem bude s majetkem manželů nakládáno. Zda bude společný, co do něj bude patřit, nebo jestli bude mít každý z partnerů své vlastní jmění. Toto rozdělení se týká pouze majetku, ve smlouvě nelze upravit skutečnosti týkající se jiných okolností.

Možná jste někdy slyšeli o tom, že celebrity uzavírají různé typy smluv, kde se řeší, kdo se bude po rozvodu starat o děti a jak vysoké bude výživné. V českém prostředí toto není možné. Předmanželská smlouva se týká čistě jen majetku.

Rozhodně se jedná o prostředek, který má partnery ochránit, ne jim uškodit. Předmanželská smlouva je způsob řešení otázky majetku jinak, než ukládá zákon.

V předmanželské smlouvě snoubenci ujednávají jiné majetkové uspořádání, než jaké upravuje zákonné společné jmění manželů.

Co všechno lze do smlouvy zahrnout

  1. Jmění manželů lze zúžit. Určitou část majetku lze ze společného jmění vyloučit.
  2. Předmanželskou smlouvou lze jmění manželů také rozšířit. Zejména o majetek, který byl ve vlastnictví jednoho z manželů ještě před uzavřením manželství. Je možné zahrnout i věci, které zákon jinak nebere v potaz, například věci osobní potřeby, dary nebo dědictví.
  3. Manželé se mohou domluvit, že společné jmění vůbec nevznikne. V případě rozvodu odpadá povinnost majetkového vypořádání.
  4. V předmanželské smlouvě může být ujednáno, že společné jmění manželů vznikne až po zániku manželství (rozvodu, úmrtí jednoho z partnerů).
  5. Lze se dohodnout, kdo z manželů bude společné jmění nebo jeho část spravovat. Tady ale existují výjimky, a to, že partner spravující jmění nesmí v určitých případech nakládat s majetkem bez souhlasu svého partnera (např. pokud chce nakládat s obydlím, ve kterém žije jejich domácnost).

Předmanželská smlouva není jediným řešením, jak ochránit svůj majetek a nedostat se do svízelné situace způsobené partnerem. Úpravu správy majetku lze provést i během manželství. Opatření se však týká pouze budoucnosti, nelze jej vztáhnout na minulost. Uzavření smlouvy je vždy vhodné konzultovat s notářem, který vám vysvětlí varianty majetkových režimů, kam patří například režim oddělených jmění, rozšíření společného jmění, ale i předmanželská smlouva.

Jak smlouvu uzavřít?

Občanský zákoník ukládá nutnost uzavřít smlouvu písemně ve formě veřejné listiny (notářského zápisu). Pokud se manžele v budoucnu rozhodnou spravovat majetek jinak, než jak ukládá tato smlouva, bude třeba se znovu dohodnout, nebo nechat rozhodnutí na soudu.

Předmanželskou smlouvu je možné zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Seznam je veřejný a je vedený Notářskou komorou České republiky. Výhodou registrace je to, že existenci smlouvy nemusíte prokazovat třetím stranám, díky čemuž vám odpadá spousta povinností a vyřizování. Například když budete žádat o úvěr, nebo dojde k exekuci partnera.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
2
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací