35462374_s.jpg
i
Foto: 123RF

Váš vztah už dlouho nefunguje a rozhodli jste se s tím něco udělat. Jenže vůbec netušíte, co takový rozvod obnáší. Na koho se máte obrátit? Jak dlouho to bude trvat? A co všechno k tomu budete potřebovat?


Ať už se chystáte podat žádost o rozvod vy, nebo to již udělal váš protějšek, rozpad manželství obvykle provází nejen citové šrámy a obavy z budoucnosti, ale také mnoho starostí se samotným soudním procesem. Z rozvodu však můžete vyjít vítězně, aniž by to vaše již tak pošramocené vztahy jakkoliv zhoršilo. Stačí, když se dobře připravíte na to, co vás čeká, a obrníte se trpělivostí.

Jakmile se rozhodnete, neotálejte

Cesta k definitivnímu rozhodnutí, že se chcete rozvést, je obvykle zdlouhavá. Když už se ale pro podání žádosti o rozvod rozhodnete, s tímto krokem zbytečně neotálejte. Odkládáním soudního procesu si totiž můžete zadělat na pořádný průšvih. Dokud jste manželé, rozhodnutí vašeho protějšku ovlivňují i váš život.

Například každá nová půjčka, kterou váš partner uzavře, spadá do společného jmění manželů. A tak v době, když už nejspíš pomýšlíte na nový životní začátek, vás manžel či manželka snadno zatáhne do nových nepříjemností.

Kde byste měli začít

Žádost o rozvod – právnickou řečí „Žaloba o rozvod manželství“ – se podává u okresního soudu podle trvalého bydliště manželů (v místě musí alespoň jeden z manželů bydlet). Pokud není možné soud jednoduše stanovit, platí pravidlo, že se žádost podává na obecný soud bližší tomu z manželů, který žádost o rozvod nepodává.

Rozvod obvykle proběhne rychle a nekomplikovaně, pokud se s manželem či manželkou dokážete na všech záležitostech předem dohodnout.

Co budete při rozvodu potřebovat

Než ale samotnou žádost o rozvod k příslušnému soudu podáte, čeká vás nezbytné papírování. Pro začátek se neobejdete bez následujících základních dokumentů:

 • Oddací list

  Soudu můžete zaslat buď originál oddacího listu, nebo jeho úředně ověřenou kopii.

 • Společné jmění manželů

  Dokážete se domluvit na vypořádání majetku bez zbytečných hádek? Výborně! Pak bude vše podstatně snazší. Stačí, když společně sepíšete návrh dohody o vypořádání společného jmění manželů a splníte přitom všechna zákonná kritéria.

 • Rodné listy dětí

  Vstupují-li do rozvodu nezletilé děti, soudu jste povinni doložit jejich rodné listy. Opět můžete použít buď originál, nebo úředně ověřenou kopii.

 • Dohoda o výživném na děti

  V rámci rozvodového řízení je nutné stanovit průběh péče o děti a výši výživného.

  Dohodnete-li se na všech podmínkách, stačí opět dle platných zákonů vyplnit dokument Dohoda o péči a výživném na nezletilé dítě a doručit ho soudu.

Co když se nedohodnete

Za předpokladu, že jsou obě strany rozvodového řízení svolné k dohodě, nic nebrání tomu, aby proběhl tzv. nesporný soud. V tom případě soud nebude zkoumat příčiny rozpadu manželství ani osobní poměry manželů.

Praxe však ukazuje, že dohodnout se při rozvodovém řízení na všech bodech je možné jen málokdy. Představy manželů se často liší jak v oblasti vypořádání společného jmění, tak v názorech na péči o děti. Je-li to i váš případ, pak vás čeká tzv. sporný rozvod. Řízení se poté protahuje a komplikuje. Soud je totiž v takovém případě nucen zjišťovat příčiny rozvratu manželství. To s sebou nese i mnohdy nepříjemné rozebírání detailních a citlivých informací ze života manželů a někdy i celé rodiny.

Kromě nesporného a sporného rozvodu ale může nastat ještě třetí varianta – tzv. ztížený rozvod. K tomu dochází v případě, kdy je rozvod v rozporu se zájmy nezletilého dítěte, nebo toho z manželů, který se na rozpadu vztahu převážně nepodílel (například v případě vážného zdravotního stavu). Soud poté řeší nejen to, jak se mezi sebou manželé vypořádají, ale také to, zda vůbec k rozvodu může dojít.

Zákon soudu neukládá lhůtu, ve které musí rozvodové řízení vyřešit. Soudy se tak mohou táhnout ve výjimečných případech i celé roky.

Jak dlouho to všechno potrvá

Při rozvodovém řízení je v každém případě potřeba se obrnit notnou dávkou trpělivosti. Dokonce i tehdy, že se se svým protějškem na všem bez problémů dohodnete, nemusí jít vše hladce. Stát soudu neukládá žádnou lhůtu, během které je povinen vaši žádost vyřídit. Celý proces pak mohou protáhnout chybějící doklady nebo chyby v dodaných formulářích.

V ideálním případě dosáhnete rozvodu během tří měsíců od podání návrhu na rozvod. S každou sebemenší komplikací se však tato lhůta významně prodlužuje.

Kolik vás to bude stát

Při podání žádosti o rozvod budete vyzváni k uhrazení soudního poplatku za Žalobu o rozvod, která v současné době činí 2 000 Kč. Částku hradí ten, kdo žádost podává, a to nejpozději 3 dny od výzvy soudu. Pokud poplatek nestihne zaplatit, soud řízení zastaví.

K dalším rozvodovým nákladům patří soudní poplatek za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů ve výši 2 000 Kč, který se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitou věc a o 15 000 Kč za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku, která je součástí vypořádání.

Kromě toho obecně platí, že čím více se soudní řízení protahuje, tím více vás bude stát. Jste-li s partnerem předem dohodnutí na všech záležitostech, čekají vás jen základní poplatky. Pokud ne, počítejte s dalšími výdaji např. na zpracování znaleckých posudků. O nutnosti častěji dojíždět k soudu a čase, který celým procesem strávíte, ani nemluvě. A pokud si budete chtít ušetřit starosti a nechat vše na rozvodovém advokátovi, budete muset do kapsy sáhnout ještě hlouběji.

Dohoda = malé vítězství

Rozvodové řízení ve většině případů negativně poznamená obě zúčastněné strany. Přesto si můžete ušetřit spoustu starostí, pokud situaci dokážete zvládnout v klidu, bez emocí a zbytečných konfliktů. Ty totiž obvykle vedou nejen k prodražení celého řízení, ale také k další zbytečné citové bolesti, která kromě manželů samotných poznamená také děti a mnohdy i další členy rodiny.

Pokud tedy existuje způsob, jak se na všem předem dohodnout, udělejte to. Odolejte pokušení svému partnerovi rozvodovými tahanicemi komplikovat život. Pravděpodobně byste ho totiž zkomplikovali především sami sobě.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
8
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací