38883686_s.jpg
i
Foto: 123RF

Dávat, či nedávat? Proč? Kolik? A kdy začít? To jsou základní otázky, které v souvislosti s kapesným dříve, či později napadnou snad každého rodiče.

Zjistěte, jaké existují osvědčené způsoby, jak děti učit zacházet s penězi, a jaký mají na kapesné názor psychologové.


Učit děti hospodařit s penězi je dovednost, na kterou není nikdy příliš brzy a kterou děti v budoucnu jako když najdou. A právě kapesné může být jedním z ideálních prostředků, jak děti s penězi naučit zacházet přirozenou cestou.

Přesto si většina rodičů neví rady s tím, jak správně nastavit frekvenci a výši kapesného. Otázek v souvislosti s kapesným ale vzniká ještě podstatně více. Mnozí rodiče například přemýšlí nad tím, zda by měli omezovat způsob, jakým děti peníze použijí. Či zda by si děti měly z kapesného platit jen svou útratu navíc, nebo by z něj měly hradit i své obědy, jízdné a další výdaje.

Výuka finančních dovedností v praxi

Pokud hovoříme o finanční gramotnosti, je nutné si uvědomit, že jen stěží děti naučíme hospodařit s penězi, pokud jim o tom budeme pouze vyprávět. Dávat dětem pravidelně kapesné je tedy zajímavý způsob, jak je učit vyjít s penězi i v dospělosti.

Děti díky kapesnému začnou lépe chápat hodnotu peněz. Pokud je navíc dostávání kapesného vázáno na nějakou konkrétní protihodnotu, například v podobě odvedené práce, jde pak o ideální způsob, jak ze svých dětí nevychovat nesamostatné a líné jedince, kteří jsou pouze zvyklí, že jim neustále někdo něco platí, a ve skutečnosti se o sebe sami neumějí postarat.

Psychologové i děti se ale shodují, že by odvedená práce v domácnosti neměla být prioritním způsobem, jak si děti své kapesné vydělají. V takovém případě se totiž může nastat zcela opačný efekt – děti mohou získat dojem, že za vše, co pro druhé udělají, by měly dostat zaplaceno. A to zejména v rodinném životě rozhodně neplatí.

Přesto ale existuje způsob, jak děti mohou pochopit, že peníze nejsou v běžném životě jen na to, aby se za ně nakupovalo to, co si přejeme. Zapojte děti do obstarávání rodinných záležitostí. Pokud jsou například už dost velké na to, aby to zvládly, poskytněte jim určitý finanční obnos a nechejte je obstarat vše potřebné pro rodinnou večeři. Ukažte jim, že peníze jsou tu od toho, abychom si v prvé řadě dokázali zajistit své základní životní potřeby.

O hospodaření s penězi společně komunikujte

Stejně jako je to s jakoukoliv jinou dovedností, i v případě finanční gramotnosti platí, že pokud chcete své děti něco naučit, musíte si s nimi o tom povídat a ukazovat jim, jak to v životě chodí. Nestačí dětem jen dát každý měsíc kapesné a dále se nestarat. Když k tomu bude vhodná příležitost, o penězích si s nimi povídejte.

 • Nechejte je nahlédnout do fungování vašeho rozpočtu.
 • Vysvětlete jim, co všechno musíte každý měsíc za svou výplatu obstarat.
 • Naučte je také, co znamená si pravidelně odkládat na větší nebo nenadálé výdaje.
 • A především jim vysvětlujte, že peníze vám na účtu každý měsíc nepřistanou jen tak samy od sebe.

S komunikací o financích souvisí i to, že je postupně budete učit, k čemu může vést nadměrné zadlužování.

 • Pomozte jim najít rozumný názor na půjčky.
 • Vysvětlete jim, co je to kontokorent a v čem spočívá jeho úskalí.
 • Ukažte jim, na co se v životě vyplatí si půjčit, ale také co to v praxi znamená.

Nebraňte se tomu, aby si vaše děti princip půjček a jejich splácení vyzkoušely v malém v praxi, dokud jsou dětmi. Touží po novém mobilu, batohu nebo botách? Půjčte jim na ně. Trvejte ale na tom, že vám musí novou věc pravidelně splácet ze svého kapesného. A nebojte se ani stanovení úroků – třeba v podobě nějaké protislužby. Bude se jim pak v souvislosti s půjčkami na bydlení, pořízení automobilu nebo na jiné drobné výdaje rozhodovat v budoucnu podstatně jinak, než kdyby si to na vlastní kůži nevyzkoušely. To, co se nyní naučí v malém, v reálném životě pravděpodobně skvěle uplatní.

Interval a výši kapesného přizpůsobte věku a potřebám svého dítěte, ale také svému rodinnému rozpočtu.

Kdy s kapesným začít?

Že kapesné dokáže sehrát skvělou roli v učení dětí, jak zacházet s penězi, je tedy nejspíš více než jasné. Kdy byste ale měli s kapesným začít? Psychologové se shodují, že ideálním obdobím, kdy dětem začít dávat určitý finanční obnos, je nástup do školy. Není to ale žádné dogma.

Pokud vaše dítě ještě nedokáže počítat a o hodnotu peněz nejeví sebemenší zájem, klidně s kapesným ještě vyčkejte. Své dítě znáte nejlépe, a tak jste také tím, kdo dokáže nejlépe odhadnout ideální okamžik, kdy je vaše dítě připraveno se začít učit o tom, jak nakládat s penězi.

Hotovost, nebo bankomat?

Dnešní moderní způsob života přináší celou řadu možností, jak dětem hospodaření s penězi nastavit. Patří k nim i dětská bankovní konta. Měli byste dětem dávat kapesné v hotovosti, nebo jim raději zřídit bankovní účet spolu s debetní kartou?

U malých dětí je jednoznačně vhodnější využít hotovost. Už jen proto, že si tím zlepší matematické schopnosti. Navíc se naučí podstatně rychleji chápat reálnou hodnotu peněz. Také se díky hotovosti dozví, jak s penězi zacházet.

Jakmile si dokážou své finance samy spočítat a umí si pohlídat, kolik musí prodavačce dát a kolik jim má vrátit, můžete postupně volně přejít i na používání dětského bankovního konta. Děti se tak přirozeně naučí dalším dovednostem. Například že bankomat zde není od toho, aby nám peníze vytiskl, ale proto, aby nám pouze vydal peníze, které jsme do banky nejprve museli vložit. Se zakládáním bankovního konta se ale nebojte vyčkat až na pozdější věk. Nic se nestane, když vaše děti budou celou základní školu chodit s hotovostí v peněžence.

Nechejte děti pocítit důsledky jejich rozhodnutí. Pokud vše utratí hned na začátku měsíce, rozhodně nepodlehněte nutkání jim dát další finanční obnos.

Jakou zvolit frekvenci?

Jak často by děti měly dostávat kapesné? To záleží jen na vás. Zpočátku, když jsou děti malé a čas jim plyne pomalu, se nebojte zvolit menší částku s týdenní výplatou. Děti si tak získané dovednosti spojené s nakládáním s penězi lépe zapamatují. Postupně ale doporučujeme přejít na měsíční vyplácení kapesného, které lépe kopíruje reálný život. Děti se tak naučí hospodařit s větší částkou, kterou si budou muset rozdělit tak, aby jim vystačila až do konce měsíce. To je učí lepšímu plánování a trpělivosti.

Jak správně určit výši kapesného?

A nyní se dostáváme k jedné z nejsložitějších otázek týkajících se kapesného, ve které mnoho rodičů nejvíce tápe – kolik korun vlastně dětem pravidelně dávat? Názory na výši kapesného se mezi rodiči i odborníky různí. A není divu. Výši kapesného bychom totiž měli přizpůsobit tomu:

 • v jaké oblasti žijeme,
 • jakou částku můžeme postrádat v rodinném rozpočtu,
 • a především jak staré děti doma máme.

V případě dětí v předškolním a mladším školním věku obvykle platí, že dostávají kapesné v týdenním intervalu v řádu desetikorun. Ušetřené peníze mohou využít na koupení nějaké hračky nebo sladkosti. Jak děti rostou, je vhodné částku postupně navyšovat a interval hospodaření prodlužovat. Děti na základní škole už jsou obvykle schopné s penězi běžně hospodařit na úrovni dospělého člověka. Z kapesného si proto mohou platit obědy, jízdné nebo školní pomůcky. Středoškolákům se pak nemusíte bát založit ani bankovní konto a učit je zacházet s platební kartou.

Jak to dělají ostatní?

Chcete správně zvážit všechny pro a proti týkající se kapesného? Zeptejte se rodičů vrstevníků vašich dětí ve svém okolí, jaká pravidla svým dětem nastavili oni. Získáte tak lepší představu o tom, v jakém prostředí se vaše děti pohybují.

Z dlouhodobých průzkumů vyplývá, že malé děti do 10 let věku dostávají buď pouze nepravidelné finanční obnosy, například na narozeniny či Vánoce, nebo jim rodiče dávají pravidelně částky v rámci desetikorun až stokorun.

Děti na vyšším stupni základní školy pak obvykle disponují kapesným okolo 500 Kč měsíčně a mohou si z něj platit prakticky vše, co chtějí. Na pravidelné měsíční výdaje v podobě placení stravného či jízdného obvykle dostávají děti peníze zvlášť, jejich úhradu si ale ve většině případů zajišťují samy.

Učte děti šetřit

Chcete své dítě učit tomu, že kapesné nedostává jen tak zbůhdarma a že peníze zkrátka nerostou na stromech? Pak ho zapojte do řešení výdajů, které jsou s jeho životem spojeny. Nastavte výši kapesného tak, aby si z něj mohlo pravidelně něco zaplatit. Naučte děti, že si nejprve musí uhradit vše potřebné a teprve to, co mu zbyde, si může nechat pro svou vlastní potřebu. Tím postupně získá zodpovědnější přístup a naučí se lépe plánovat.

To ale není vše. Chcete-li děti opravdu dobře připravit na reálný život, učte je, že život není jen o prožívání přítomného okamžiku. Prakticky mu ukažte, jak si má odkládat. Vysvětlete mu, že nemusí jít o velké částky, ale že je nutná pravidelnost a důslednost. Chcete-li jejich finanční schopnosti ještě více podpořit, domluvte se s nimi například na systému, že když si budou chtít koupit nějakou dražší věc, musí si na ni půlku našetřit. Druhou půlku jim pak můžete zaplatit vy.

Starší děti pak veďte k tomu, aby se učily si určitý finanční obnos samy vydělat na brigádách. A to i v případě, že to váš rodinný rozpočet nutně nevyžaduje. Děti často nad použitím vlastním úsilím vydělaných peněz mnohem více přemýšlí. Vidí za nimi totiž skutečnou hodnotu – čas, který samy musely trávit v práci. A to jim dá většinou do reálného života úplně nejvíce.

Na co si dát pozor

Co si s dětmi domluvíte, to se snažte za všech okolností dodržet. Nepodlehněte nutkání dát dětem nějaký ten peníz navíc ve chvíli, kdy vše utratí hned na začátku měsíce. V daný okamžik by to totiž sice nikomu příliš neublížilo, do budoucna by ale taková situace mohla mít pro vaše děti ve finančním ohledu fatální následky.

S tím souvisí i to, zda byste dětem měli mluvit do toho, za co peníze utratí. Chcete-li je naučit zodpovědnosti a samostatnosti, nechejte jim volnost v tom, jak se svými penězi naloží. Malé děti můžete rozhovory o tom, co je hodnotné a co ne, přirozeně směrovat, aby se dokázaly správně rozhodnout.

Všeobecně se ale zdržte negativního hodnocení toho, co si děti za peníze koupily či jak s nimi jinak naložily. Staňte se zkrátka jen jakýmisi poradci (pokud jste o to žádáni) a rozhodnutí, co děti s penězi udělají, už nechejte na nich i se všemi důsledky, které to přinese. Jedině tak děti naučíte správně hospodařit se svým pravidelným rozpočtem i v dospělosti.

Shrnutí a doporučení

 • Pokud děti dostávají kapesné a učí se s ním správně hospodařit, obvykle to má příznivý vliv na jejich zacházení s penězi v dospělosti.
 • Čas, kdy začít dětem dávat kapesné, je vhodné přizpůsobit povaze dítěte.
 • Své děti finančně vzdělávejte i tím, že jim budete vysvětlovat, jak s penězi správně zacházet.
 • Kapesné dětem dávejte ideálně jednou měsíčně, u menších dětí můžete začít i na týdenních intervalech.
 • Výši kapesného přizpůsobte rodinnému rozpočtu a konkrétním výdajům, které děti pravidelně mají.
 • Učte děti vnímat hodnotu peněz, dobře si rozvrhnout rozpočet na celé období a odkládat si. Věnujte se jim v tomto ohledu průběžně během celého jejich dospívání.
 • Vyhněte se placení dětem za to, že se podílejí na běžných domácích pracích.
 • Pokud dítě kapesné utratí hned na začátku měsíce, nedávejte mu daný měsíc další peníze.
 • S dětmi si nastavte jasná pravidla a poté je oboustranně dodržujte.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
16
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací