Ragnarok, často označovaný jako "Sudba bohů", je klíčovým tématem v severské mytologii, představujícím kataklyzmatický konec kosmu, včetně samotných bohů.


Termín "Ragnarok" pochází ze staré severštiny a znamená "Osud bohů". Je také známý jako Ragnarøkkr, neboli "Soumrak bohů", fráze, která výstižně zachycuje podstatu této apokalyptické události. V severských pověstech Ragnarok není jen příběhem, ale proroctvím, předpovídajícím nevyhnutelnou zkázu a znovuzrození.

Příběh Ragnaroku

Sága o Ragnaroku začíná krutou, nekonečnou zimou Fimbulwinter, která nastavuje scénu pro řadu katastrofických událostí. Teplý svit slunce vyhasíná, ponořujíc svět do chladné temnoty. Toto období vede k rozpadu společenských norem a návratu k primitivním instinktům přežití.

Klíčovými postavami této apokalypsy jsou vlci Skoll a Hati, kteří konečně chytí slunce a měsíc, taky monstrózní vlk Fenrir, který se osvobodí ze svých pout. Velký had Jormungand vystoupí z oceánu, způsobujíc obrovské záplavy. Tyto události vyvrcholí uvolněním lodi Naglfar, nesoucí armádu obrů vedenou zrádcem bohem Lokim.

Vrchol Ragnaroku je velká bitva zahrnující bohy, obry a mytické bytosti.

Bohové jako Odin, Thor a Freyr se zapojí do epického boje se svými nepřáteli, což vede k jejich vzájemnému zničení. Svět nakonec klesne do moře, což znamená konec veškerého stvoření.

Znovuzrození a pokračování

V kontrastu s tématem zkázy je koncept znovuzrození. Některé severské zdroje naznačují, že po Ragnaroku vzejde nový, bujný svět. Přeživší bohové a dva lidé, Lif a Lifthrasir, znovu osídlí svět, který hlídá nový nejvyšší bůh.

Interpretace a dopad na vikingský život

Mýtus o Ragnaroku nabízí dva pohledy: jeden, kde kosmos končí trvale, a druhý, kde je znovuzrozen. Tato dualita odráží transformaci vikingských náboženských přesvědčení, možná ovlivněná křesťanskými idejemi. Představa konce bez znovuzrození odpovídá starším pohanským názorům, zatímco koncept regenerace je pozdějším přídavkem.

Ragnarok se svými tématy zkázy, znovuzrození a hrdinského čelení osudu byl pro Vikingy hlubokým kulturním a filozofickým základem - Formoval jejich pohled na svět, etiku a chápání pomíjivosti života.

Pro Vikingy nebyl Ragnarok jen příběhem; byl to objektiv, skrze který viděli svět. Předurčení všeho k zániku jim vnuklo pocit tragédie a marnosti. Nicméně je to také inspirovalo k životu plnému cti, odvahy a důstojnosti, napodobujíc bohy, kteří statečně čelili svému osudu.

Klíčové informace a jejich význam

  1. Ragnarok jako kosmická bitva: Ragnarok představuje kataklyzmatickou bitvu mezi silami chaosu a řádu v severské mytologii, která končí zánikem světa, většinou bohů i jejich nepřátel - vedoucí k zrození nového světa.
  2. Předkřesťanské pojetí Ragnaroku: Existují náznaky, že v původním předkřesťanském přesvědčení nebylo po Ragnaroku žádné znovuzrození, zatímco pozdější vize Ragnaroku je téměř jistě ovlivněna křesťanstvím - která zahrnuje znovuzrození.
  3. Ragnarok jako klíčová událost: Ragnarok je považován za klíčovou událost, která ukončuje mytický cyklus začínající narozením bohů Asgardu (Aesir) a vytvořením Devíti říší severské kosmologie.
  4. Zánik a znovuzrození: Bohové selhávají a většina z nich je zabita, včetně Odina, Thora, Tyra a Heimdalla, ale řád je zachován a z destrukce starého světa vzejde nový.
  5. Původ a zdroje: Příběh Ragnaroku je naznačen na runových kamenech datovaných do 10.-11. století a je písemně doložen až od 13. století v Poetické Eddě a Prozaické Eddě.
  6. Severská kosmologie a osud: Na počátku času existoval pouze Světový strom Yggdrasil a mlhavá prázdnota Ginnungagap, na jedné straně ohraničená ohněmi říše Muspelheim a na druhé ledem Niflheimu.
  7. Smrt Baldra: Smrt Baldra, syna Odina a bohyně Frigg, je považována za předzvěst Ragnaroku. Lokiho děti, vlk Fenrir, had Jörmungandr a Hel, hrají klíčovou roli v událostech vedoucích k Ragnaroku.
  8. Soumrak bohů: Baldrův skon byl chápán jako již nastalý během vikingské éry, a lidé si byli vědomi, že žijí v době konců.
  9. Závěr a znovuzrození: Přeživší kataklyzmy zahrnují bohyně Frigg, Freyju, Sif, Idunn, Thorovu dceru Thrud, Thorovy syny Magniho a Modiho, Hermodra, Aegira, Odinovy syny Vidarra a Váliho a několik dalších. Svět je znovuzrozen, jak je popsáno ve Völuspá. Dva lidé, Lif a Lifthrasir, přežijí Ragnarok tím, že se schovávají - pak vycházejí, aby znovu osídlili Zemi a zahájili nový cyklus života.

Tato vize znovuzrození světa po Ragnaroku zahrnuje palác známý jako Gimlé a pláně Ithavoll, kde se bohové setkávají po bitvě.

Moderní vědci poukazují na podobnost mezi tímto příběhem znovuzrození a křesťanským konceptem nového nebe a nové země.


SDÍLEJTE ČLÁNEK
2
Přidat k oblíbeným
0
Vstoupit do diskuze
Stáhnout PDF

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Více informací